☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Czwartek 29.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwaly_Rady_Gminy_2006

Rok 2006  
   
Uchwała Nr 187/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2006r.
628 kB
   
Uchwała Nr 188/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.
32 kB
   
Uchwała Nr 189/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych.
32 kB
   
Uchwała Nr 190/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia na 2006r. "Programu i zasad współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego".
348 kB
   
Uchwała Nr 191/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Zakroczym w 2006r."
276 kB
   
Uchwała Nr 192/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Zakroczym.
36 kB
   
Uchwała Nr 193/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Zakroczym.
28 kB
   
Uchwała Nr 194/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Zakroczym.
176 kB
   
Uchwała Nr 195/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Zakroczym na 2006r.
76 kB
   
Uchwała Nr 196/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
256 kB
   
Uchwała Nr 197/XXXVIII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2006r.
680 kB
   
Uchwała Nr 198/XXXVIII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006.
84 kB
   
Uchwała Nr 199/XXXVIII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 marca 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr 194/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006r.
208 kB
   
Uchwała Nr 200/XXXVIII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 marca 2006r. w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz procedury i rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu.
336 kB
   
Uchwała Nr 201/XXXVIII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 marca 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
512 kB
   
Uchwała Nr 202/XXXVIII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/XXVII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 lutego 2005r.
36 kB
   
Uchwała Nr 203/XXXVIII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 marca 2006r. w sprawie przejęcia na własność gminy porzuconego pojazdu marki Opel Kadet.
28 kB
   
Uchwała Nr 204/XXXVIII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkaniowych na rzecz najemców tych lokali.
44 kB
   
Uchwała Nr 205/XXXVIII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 marca 2006r. w sprawie w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkaniowych na rzecz najemców tych lokali.
44 kB
   
Uchwała Nr 206/XXXVIII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 marca 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Zakroczym.
588 kB
   
Uchwała Nr 207/XXXVIII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
76 kB
   
Uchwała Nr 208/XXXIX/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za rok 2005 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy.
32 kB
   
Uchwała Nr 209/XXXIX/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2006r.
696 kB
   
Uchwała Nr 210/XL/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2006r.
1,19 MB
   
Uchwała Nr 211/XL/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy Zakroczym, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz procedury rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu.
52 kB
   
Uchwała Nr 212/XL/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim dotyczącej wspólnej realizacji współfinansowania opracowania dokumentacji budowlanych na zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Modlin Twierdza - Gałachy - Warszawska - Koźmińskiego". I pn. "Budowa drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Mochty Smok".
40 kB
   
Uchwała Nr 213/XL/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 czerwca 2006r. uchylająca Uchwałę Nr 64/XII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r.
20 kB
   
Uchwała Nr 214/XL/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy.
52 kB
   
Uchwała Nr 215/XL/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 kwietnia 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr 256/LI/2002 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2002r.
64 kB
   
Uchwała Nr 216/XL/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy.
80 kB
   
Uchwała Nr 217/XLI/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2006r.
338 kB
   
Uchwała Nr 218/XLI/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie zaciągnęcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006.
84 kB
   
Uchwała Nr 219/XLII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2006r.
0,99 MB
   
Uchwała Nr 220/XLII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 września 2006r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze".
48 kB
   
Uchwała Nr 221/XLII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze".
536 kB
   
Uchwała Nr 222/XLII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 września 2006r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, działającej w formie stowarzyszenia.
32 kB
   
Uchwała Nr 223/XLIII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2006r.
1,1 MB
   
Uchwała Nr 224/XLII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 października 2006r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za działki będące w zasobie gruntów.
32 kB
   
Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zakroczym.
44 kB
   
Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zakroczym.
44 kB
   
Uchwała Nr II/3/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Zakroczym wobec Burmistrza Gminy Zakroczym.
28 kB
   
Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym.
44 kB
   
Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu ilościowego Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym.
24 kB
   
Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakroczym.
20 kB
   
Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym.
32 kB
   
Uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie odwołania ze składu Komisji.
16 kB
   
Uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania do składu Komisji.
16 kB
   
Uchwała Nr II/10/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Zakroczym.
36 kB
   
Uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2006r.  
1,04 MB
   
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i posiadania psów na terenie Gminy Zakroczym.  
96 kB
   
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia dziennych stawek w opłacie targowej na terenie Gminy Zakroczym.  
44 kB
   
Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.  
76 kB
   
Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży sołtysom.  
56 kB
   
Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia na 2007r. "Programu i zasad współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego".
352 kB 
   
Uchwała Nr III/17/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
608 kB 
   
Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
1,35 MB 
   
Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchawlenia budżetu gminy Zakroczym na rok 2007.
2,48 MB 
   
Uchwała Nr IV/20/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Zakroczym na 2007r.
72 kB 
Wytworzył:
Paweł Łabęda
Udostępnił:
Paweł Łabęda
(2006-03-16 12:19:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Łabęda
(2007-02-28 14:48:08)
 
 
liczba odwiedzin: 4347835

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X