☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Czwartek 29.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenia_Burmistrza_2006

Rok 2006  
   
Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla autobusów szkolnych.
24 kB
   
Zarządzenie Nr 2/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 3 stycznia 2006r. w sprawie powołania komisji ds.archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 września 2005r.
32 kB
   
Zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 3 stycznia 2006r. w sprawie powołania komisji ds.archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005r.
32 kB
   
Zarządzenie Nr 4/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 3 stycznia 2006r. w sprawie sposobu obiegu informacji publicznej i użytkowej między jednostkami organizacyjnymi gminy Zakroczym.
52 kB
   
Zarządzenie Nr 5/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 3 stycznia 2006r. zmieniające Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 25 marca 2003r.
24 kB
   
Zarządzenie Nr 6/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 6 stycznia 2006r. w sprawie powołania komisji ds. dokonania odbioru technicznego, rozruchu technologicznego i końcowego odbioru robót związanych z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków o węzeł odwadniania i higienizacji osadu w Zakroczymiu.
32 kB
   
Zarządzenie Nr 7/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urządzie Gminy Zakroczym i na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Zakroczym.
508 kB
   
Zarządzenie Nr 8/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
28 kB
   
Zarządzenie Nr 9/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Zakroczym na 2006r.
908 kB
   
Zarządzenie Nr 10/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie powołania komisji oceniającej oferty o dotację na realizację zadań publicznych w 2006r. w zakresie upowszechniania kultury i sportu oraz narkomanii.
108 kB
   
Zarządzenie Nr 11/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Zakroczym.
36 kB
   
Zarządzenie Nr 12/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 15 marca 2006r. zmieniajace Zarządzenie Nr 43/2005 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zakroczym.
112 kB

Załącznik


56 kB
   
Zarządzenie Nr 13/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 17 marca 2006r. w sprawie powołania komisji ds. likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych
28 kB
   
Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 17 marca 2006r. w sprawie inforacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym za 2005r.
772 kB
   
Zarządzenie Nr 15/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
64 kB
   
Zarządzenie Nr 16/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
28 kB
   
Zarządzenie Nr 17/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 8 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
108 kB
   
Zarządzenie Nr 18/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 8 maja 2006r. w sprawie powołania komisji ds. dokonania technicznego i końcowego odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowej w ul. Tylna wraz z odwodnieniem, wodociągiem i kanalizacją.
32 kB
   
Zarządzenie Nr 19/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 12 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
116 kB
   
Zarządzenie Nr 20/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
64 kB
   
Zarządzenie Nr 21/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 5 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
28 kB
   
Zarządzenie Nr 22/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
116 kB
   
Zarządzenie Nr 23/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. BoWiD w Zakroczymiu.
64 kB
   
Zarządzenie Nr 24/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku.
64 kB
   
Zarządzenie Nr 25/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia wysokości rocznego ekwiwalentu pieniężnego za używanie i konserwację własnej odzieży i obuwia roboczego do celów służbowych.
32 kB
   
Zarządzenie Nr 26/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 14 czerwca 2006r. (o zakazie używania wody z ujęć wodociągowych do innych celów niż socjalno - bytowe a w szczególności do podlewania pól uprawnych i ogródków)
36 kB
   
Zarządzenie Nr 27/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
36 kB
   
Zarządzenie Nr 28/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
184 kB
   
Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych
32 kB
   
Zarządzenie Nr 30/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Urbanistycznej.
32 kB
   
Zarządzenie Nr 31/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
24 kB
   
Zarządzenie Nr 32/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
28 kB
   
Zarządzenie Nr 33/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
172 kB
   
Zarządzenie Nr 34/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
228 kB
   
Zarządzenie Nr 35/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym za I półrocze 2006 roku.
692 kB
   
Zarządzenie Nr 36/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 1 września 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa po. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu.
76 kB
   
Zarządzenie Nr 37/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 1 września 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa po. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Emolinku.
76 kB
   
Zarządzenie Nr 38/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 28 września 2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.
36 kB
   
Zarządzenie Nr 39/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
144 kB
   
Zarządzenie Nr 40/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
208 kB
   
Zarządzenie Nr 41/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 3 października 2006r. w sprawie powołania komisji ds. dokonania technicznego i końcowego odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbką blacharską w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakroczymiu.
32 kB
   
Zarządzenie Nr 42/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 16 października 2006r. w sprawie powołania komisji ds. dokonania technicznego i końcowego odbioru robót związanych z modernizacją nawierzchni istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu.
28 kB
   
Zarządzenie Nr 43/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 27 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
100 kB
   
Zarządzenie Nr 45/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 27 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w Zakroczymiu.
4,33 MB
   
Zarządzenie Nr 46/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 27 października 2006r. w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i jednostek organizacyjnych w Zakroczymiu.
260 kB
   
Zarządzenie Nr 46a/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 27 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
208 kB
   
Zarządzenie Nr 47/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
96 kB
   
Zarządzenie Nr 48/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 6 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
92 kB
   
Zarządzenie Nr 49/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 8 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
292 kB
   
Zarządzenie Nr 50/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 8 listopada 2006r. w sprawie w sprawie projektu budżetu na 2007r.
1,88 MB
   
Zarządzenie Nr 51/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 17 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
116 kB
   
Zarządzenie Nr 52/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 17 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
332 kB
   
Zarządzenie Nr 53/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu.
780 kB
   
Zarządzenie Nr 54/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji ds. dokonania technicznego i końcowego odbioru robót związanych z Modernizacją nawierzchni drogi gminnej w Zakroczymiu.
24 kB
   
Zarządzenie Nr 55/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
152 kB
   
Zarządzenie Nr 56/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
184 kB
   
Zarządzenie Nr 57/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
412 kB
   
Zarządzenie Nr 57a/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.
32 kB
   
Zarządzenie Nr 57b/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej pozostałych środków trwałych.
36 kB
   
Zarządzenie Nr 58/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 7 grudnia 2006r.
32 kB
   
Zarządzenie Nr 59/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
124 kB
   
Zarządzenie Nr 60/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
280 kB
   
Zarządzenie Nr 61/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
312 kB
   
Zarządzenie Nr 62/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
20 kB
   
Zarządzenie Nr 63/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2006r.
488 kB
   
Zarządzenie Nr 64/2006 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.
152 kB
Wytworzył:
Paweł Łabęda
Udostępnił:
Paweł Łabęda
(2006-01-27 08:37:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Łabęda
(2007-04-30 14:38:08)
 
 
liczba odwiedzin: 4347800

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X