☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Czwartek 29.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenia_Burmistrza_2004

Rok 2004
Zarządzenie Nr 1/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 5 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zakroczym.
16 kB
 
Zarządzenie Nr 3/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 12 stycznia 2004r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej druków ścisłego zarachowania.
16 kB
 
Zarządzenie Nr 4/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Zakroczym na 2004r.
76 kB
 
Zarządzenie Nr 5/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 27 lutego 2004r. w sprawiepowołania Komisji ds. spisania i przekazania-przejęcia dokumentów i spraw z zakresu stanowiska ds. Ewidencji Ludności.
16 kB
 
Zarządzenie Nr 6/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 5 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok
60 kB
 
Zarządzenie Nr 7/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 18 marca 2004r. w sprawie
informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2003r.

492 kB
 
Zarządzenie Nr 8/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmian w bidżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.
28 kB
 
Zarządzenie Nr 9/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zakroczym.
32 kB
 
Zarządzenie Nr 10/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakroczym.

368 kB
 
Zarządzenie Nr 11/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 4 maja 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
20 kB
 
Zarządzenie Nr 12/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 11 maja 2004r. w sprawie zmain w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok. 
36 kB
 
Zarządzenie Nr 13/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 18 maja 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli terenowej na 2004r. w zakresie utrzymania pporządku i czystości na terenie Gminy Zakroczym.
48 kB
 
Zarządzenie Nr 14/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 21 maja 2004r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
80 kB
 
Zarządzenie Nr 15/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Zakroczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 13 czerwca 2004r.
48 kB
 
Zarządzenie Nr 16/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.
56 kB
 
Zarządzenie Nr 17/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzamnacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się na stopień nauczyciela mianowanego.
128 kB
 
Zarządzenie Nr 19/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.

40 kB
 
Zarządzenie Nr 20/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.
40 kB
 
Zarządzenie Nr 21/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 6 lipca 2004r. w sprawie
wyznaczenia Pana Pawła Łabędy na administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Zakroczym.

96 kB
 
Zarządzenie Nr 22/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie wyznaczenia Pana Pawła Łabędy na administratora systemu i sieci informatycznej Urzędzie Gminy Zakroczym.
68 kB
 
Zarządzenie Nr 23/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 15 lipca  2004r. w sprawie funkconowania pionu ochrony w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu.


40 kB

 
Zarządzenie Nr 24/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.


32 kB

 
Zarządzenie Nr 25/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.


32 kB

 
Zarządzenie Nr 26/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny stanu technicznego kompaktora,pracującego na skłdowisku odpadów komunalnych w Zakroczymiu.


24 kB

 
Zarządzenie Nr 27/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 12 sierpnia 2004r. w sprawie informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zkroczym za I półrocze 2004r.


436 kB

 
Zarządzenie Nr 28/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.


48 kB

 
Zarządzenie Nr 29/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.


36 kB

 
Zarządzenie Nr 30/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 7 września 2004r. zmieniające: Zarządzenie Nr 1/2004 Burmistrza Gminy z dnia 5 stycznia 2004r.


76 kB

 
Zarządzenie Nr 31/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 17 wreśnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


20 kB

 
Zarządzenie Nr 32/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 23 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprtzętu obrony cywilnej.


24 kB

 
Zarządzenie Nr 33/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 22 września 2004r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania przeglądu stanu technicznego budyunków i lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Zakroczym.


24 kB

 
Zarządzenie Nr 34/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 22 września 2004r. w sprawie prowadzenia centralnych rejestrów kancelaryjnych w Urzedzie Gminy Zakroczym.


32 kB

 
Zarządzenie Nr 35/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 24 wrzesnia 2004r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Reagowania.


32 kB

Zarządzenie Nr 35a/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmian wbudżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.


36 kB

 

Zarządzenie Nr 35b/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmian wbudżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.


56 kB

 

 

Zarządzenie Nr 36/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 1 października 2004r. w sprawie powołania Komisji do oceny wpływu braku opadów na stan upraw rolnych.


20 kB

 

 

Zarządzenie Nr 37/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia  1 października 2004r. w sprawie powołania Komisji ds. archiwizacji dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004r.


20 kB

 

 

Zarządzenie Nr 38/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 5 października 2004r. w sprawie powołania Komisji Urbanistycznej.


28 kB

 

 

Zarządzenie Nr 39/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2004r.  w sprawie wyznaczenia szefa Gminnego Zespołu Reagowania i jego zastępcy.


36 kB

 

 

Zarządzenie Nr 40/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 13 paxdziernika 2004r.  w sprawie powołania Komisji w celu dokonanioa oceny stanu technicznego samochodu marki FSO W-wa typ 1,5 PICUPnr.rej. WSM363B rok produkcji 1984.


20 kB

 

 

Zarządzenie Nr 41/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 października 2004r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.


48 kB

 

 

Zarządzenie Nr 42/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 października 2004r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.


56 kB

 

 

Zarządzenie Nr 43/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 15 listopada2004r. w sprawie
projektu uchwały budżetu Gminy Zakroczym na 2005r.


1,06 MB

 
Zarządzenie Nr 44/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.


40 kB

 
Zarządzenie Nr 45/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 22 listopada 2004r. dotyczace: powołania Komisji Inwentryzacyjnej pozostałych srodków trwałych.


24 kB

 
Zarządzenie Nr 46/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.


56 kB

 
Zarządzenie Nr 47/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.


40 kB

 
Zarządzenie Nr 48/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2004r. dotyczace powołania Komisji Inwentaryzacyjnej środków trwałych.


28 kB

 
Zarządzenie Nr 49/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 1 grudnia 2004r.  powołania Komisji do odbioruostatecznego zmodernizowanej kotłowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakroczymiu.


24 kB

 
Zarządzenie Nr 50/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


20 kB

 
Zarządzenie Nr 52/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 grudnia 2004r. w spraie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.


16 kB

 
Zarządzenie Nr 55/2004 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004 rok.


68 kB

 
Wytworzył:
Paweł Łabęda
Udostępnił:
Paweł Łabęda
(2005-05-16 10:31:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Łabęda
(2005-09-08 13:22:47)
 
 
liczba odwiedzin: 4347796

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X