☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Czwartek 29.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenia_Burmistrza_2003

Rok 2003
Zarządzenie Nr 1/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 2 stycznia 2003r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup opału dla szkół i Urzędu Gminy oraz zakupu paliwa do samochodów strażackich, autobusów szkolnych, samochodu Urzędu oraz kompaktora na wysypisku.
20 kB
 
Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Zakroczym na 2003r.
20 kB
 
Zarządzenie Nr 3/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu.
52 kB
 
Zarządzenie Nr 4/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Zakroczymiu.
52 kB
 
Zarządzenie Nr 5/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wojszczycach.
52 kB
 
Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Emolinku.
52 kB
 
Zarządzenie Nr 7/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym.
60 kB
 
Zarządzenie Nr 11/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli terenowej na 2003r. w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Zakroczym.
56 kB
 
Zarządzenie Nr 12/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Emolinku.
16 kB
 
Zarządzenie Nr 13/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
128 kB
 
Zarządzenie Nr 14/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 5 marca 2003r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2002r.
476 kB
 
Zarządzenie Nr 14a/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 17 marca 2003r. w sprawie ustalenia harmonogramu przebiegu wyborów sołtysów i składu rad sołeckich w Gminie Zakroczym.
68 kB
 
Zarządzenie Nr 15/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 25 marca 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zakroczym.
24 kB
 
Zarządzenie Nr 16/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.
40 kB
 
Zarządzenie Nr 18/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14a/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 17 marca 2003r.
76 kB
 
Zarządzenie Nr 19/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 5 maja 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
20 kB
 
Zarządzenie Nr 19a/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2003r. w sprawie  wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji organizacji i działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Zakroczym.
20 kB
 
Zarządzenie Nr 20/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 19 maja 2003r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego na terenie Gminy Zakroczym zarządzonego na dzień 8 czerwca 2003r.
64 kB
 
Zarządzenie Nr 21/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 20 maja 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.
40 kB
 
Zarządzenie Nr 22/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 23 maja 2003r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu.
68 kB
 
Zarządzenie Nr 23/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 27 maja 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


52 kB

 
Zarządzenie Nr 24/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 3 czerwca 2003r.


20 kB

 
Zarządzenie Nr 25/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 4 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


44 kB

 
Zarządzenie Nr 26/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 4 czerwca 2003r. w sprawie powołania komisji do oceny prawidłowości sporządzenia spisu wyborców w Gminie Zakroczym.


12 kB

 
Zarządzenie Nr 27/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


24 kB

 
Zarządzenie Nr 28/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie powołania Gminego Zespołu Reagowania.


720 kB

 
Zarządzenie Nr 29/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


56 kB

 
Zarządzenie Nr 30/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


32 kB

 
Zarządzenie Nr 31/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


44 kB

 
Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 11 lipca 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


20 kB

 
Zarządzenie Nr 32a/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 11 lipca 2003r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2002 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 12 grudnia 2002r.


116 kB

 
Zarządzenie Nr 33/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 22 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


52 kB

 
Zarządzenie Nr 34/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 12 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


40 kB

 
Zarządzenie Nr 35/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2003r.


460 kB

 

Zarządzenie Nr 35a/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


20 kB

 

 

Zarządzenie Nr 36/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


40 kB

 

 

Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 12 września 2003r. w sprawie powołania komisji do odbioru ostatecznego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Rady Narodowej i Klasztornej w Zakroczymiu.


20 kB

 

 

Zarządzenie Nr 37a/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 4 września 2003r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Zakroczym.


24 kB

 

 

Zarządzenie Nr 38/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 15 września 2003r. w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji dokumentacji z referendum ogólnokrajowego w 2003r.


16 kB

 

 

Zarządzenie Nr 39/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 września 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


40 kB

 

 

Zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


68 kB

 

 

Zarządzenie Nr 41/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 1 października 2003r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za używanie i konserwacje własnej odzieży i obuwia roboczego do celów służbowych.


24 kB

 

 

Zarządzenie Nr 42/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 2 października 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór banku do obsługi budżetu Gminy Zakroczym.


20 kB

 
Zarządzenie Nr 43/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2003r. w sprawie postępowania z obwieszczeniami w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy Zakroczym.


24 kB

 
Zarządzenie Nr 44/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 8 października 2003r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej pozostałych środków trwałych.


16 kB

 
Zarządzenie Nr 45/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 20 października 2003r. w sprawie powołania komisji ds. oceny i zdjęcia ze stanu zniszczonych pojemników i kontenerów na nieczystości stałe, znajdujących się na posesjach budynków komunalnych.


20 kB

 
Zarządzenie Nr 46/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 21 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


56 kB

 
Zarządzenie Nr 47/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 23 października 2003r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziałów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników oczyszczalni ścieków.


36 kB

 
Zarządzenie Nr 48/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


48 kB

 
Zarządzenie Nr 49/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


32 kB

 
Zarządzenie Nr 50/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania polegającego na "demontażu starej podłogi, wylaniu szlichty betonowej, położeniu terakoty i paneli na korytarzach w Szkole Podstawowej w Emolinku".


24 kB

 
Zarządzenie Nr 51/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


56 kB

 
Zarządzenie Nr 52/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie przetargu nieograniczonego na wybór banku, który przez okres od grudnia 2003r. do grudnia 2006r. będzie obsługiwał budżet Gminy Zakroczym.


44 kB

 
Zarządzenie Nr 53/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji dokumentacji z wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 27 października 2003r.


20 kB

 
Zarządzenie Nr 54/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


52 kB

 
Zarządzenie Nr 55/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie projektu uchwały budżetu Gminy Zakroczym na 2004r.


1,02 MB

 
Zarządzenie Nr 56/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zakroczym.


248 kB

 
Zarządzenie Nr 57/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2003r. w sprawie powołania komisji ds. spisania i przekazania dokumentacji oraz mienia komunalnego w postaci Oczyszczalni Ścieków, Składowiska odpadów komunalnych oraz obiektów i urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zakroczym, w związku z utworzeniem jednostki organizacyjnej gminy - Zakładu Gospodarki Komunalnej.


28 kB

 
Zarządzenie Nr 58/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


96 kB

 
Zarządzenie Nr 59/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.


16 kB

 
Zarządzenie Nr 60/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych.


16 kB

 
Zarządzenie Nr 62/2003 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu pełnomocnictwa.


52 kB

 

 

Wytworzył:
Paweł Łabęda
Udostępnił:
Paweł Łabęda
(2005-04-27 12:32:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Łabęda
(2005-09-08 13:24:03)
 
 
liczba odwiedzin: 4347898

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X