☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Czwartek 29.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwaly_Rady_Gminy_2005

Rok 2005
 
Uchwała Nr 143/XXVII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zakroczym w terenach przewidzianych do urbanizacji oraz terenach, przez które przebiega ropociąg "Przyjaźń" we wsiach: Smoły, Wojszczyce, Swobodnia, Jaworowo oraz terenach ALP - Etap I; tereny przebiegu ropociągu "Przyjaźń".
340 kB
 
Uchwała Nr 144/XXVII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2005r.
128 kB
 
Uchwała Nr 145/XXVII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zakroczym w 2005r".
140 kB
 
Uchwała Nr 146/XXVII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie powołania zespołu ds. dokanania zaopiniowania kandydatów na ławników.
20 kB
 
Uchwała Nr 147/XXVII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 lutego 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr 156/XXXVII/2000 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 października 2000r.
36 kB
 
Uchwała Nr 148/XXVII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i inne zakłady kształcenia nauczycieli, przyznawanej nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Zakroczym oraz określenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
60 kB
 
Uchwała Nr 149/XXVII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 lutego 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr 19/III/20002 Rady Gminy Zakroczym z dnia 11 grudnia 2002r.
32 kB
 
Uchwała Nr 150/XXVII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie wytypowania przedstawiciela gminy do składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia na okres kadencji 2004-2008.
16 kB
 
Uchwała Nr 151/XXVII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Zakroczym na 2005r.
60 kB
 
Uchwała Nr 152/XXVIII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2005r.
188 kB
 
Uchwała Nr 153/XXVIII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
544 kB
 
Uchwała Nr 154/XXIX/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za rok 2004 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy.
732 kB
 
Uchwała Nr 155/XXIX/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2005r.
516 kB
 
Uchwała Nr 156/XXIX/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2005.
88 kB
 
Uchwała Nr 157/XXIX/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Zakroczym.
200 kB
 
Uchwała Nr 158/XXIX/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr 60/XII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r.
36 kB
 
Uchwała Nr 159/XXIX/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr 61/XII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r.
28 kB
 
Uchwała Nr 160/XXIX/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.
52 kB
 
Uchwała Nr 161/XXIX/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie przejęcia nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych na terenie Gminy.
24 kB
 
Uchwała Nr 162/XXX/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2005r.
472 kB
 
Uchwała Nr 163/XXX/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
32 kB
 
Uchwała Nr 164/XXX/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy Zakroczym do Partnerstwa na rzecz Rozwoju o nazwie "Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek"
32 kB
 
Uchwała Nr 165/XXX/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
24 kB
 
Uchwała Nr 166/XXXI/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie stanowiska dotyczącego funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie.
56 kB
 
Uchwała Nr 166/XXXII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2005r.
580 kB
 
Uchwała Nr 167/XXXII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2005.
96 kB
 
Uchwała Nr 168/XXXII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2005r.
516 kB
 
Uchwała Nr 169/XXXII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 156/XXIX/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2005r.
96 kB
 
Uchwała Nr 170/XXXIII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 października 2005r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2005 roku.
672 kB
 
Uchwała Nr 171/XXXIII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 października 2005r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze".
36 kB
 
Uchwała Nr 172/XXXIII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 października 2005r. w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze".
988 kB
 
Uchwała Nr 173/XXXIII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży sołtysom.
52 kB
 
Uchwała Nr 174/XXXIV/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2005r.
628 kB
 
Uchwała Nr 175/XXXIV/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 156/XXIX/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2005r.
112 kB
 
Uchwała Nr 176/XXXIV/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2005r.
476 kB
 
Uchwała Nr 177/XXXIV/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długotrminowego w roku budżetowym 2005.
100 kB
 
Uchwała Nr 178/XXXV/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2005r.
448 kB
 
Uchwała Nr 179/XXXV/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i posiadania psów na terenie Gminy Zakroczym.
96 kB
 
Uchwała Nr 180/XXXV/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
204 kB
 
Uchwała Nr 181/XXXV/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenie opłaty administracyjnej.
48 kB
 
Uchwała Nr 182/XXXV/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, przyznawanej nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Zakroczym oraz określenie specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
80 kB
 
Uchwała Nr 183/XXXV/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania, który określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zakroczym na rok 2006.
532 kB
 
Uchwała Nr 184/XXXVI/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2005r.
1,17 MB
 
Uchwała Nr 185/XXXVI/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 167/XXXII/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2005r.
24 kB
 
Uchwała Nr 186/XXXVI/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
1,52 MB
Wytworzył:
Paweł Łabęda
Udostępnił:
Paweł Łabęda
(2005-03-14 10:45:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Łabęda
(2006-03-15 11:15:05)
 
 
liczba odwiedzin: 4347917

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X