Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną". Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: 2, 3, 6 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 4/2, 4/4, 4/8, 5/4, 9, 10 obręb 02-04 w gminie Zakroczym, powiat nowodworski