• plik pdf - PLAN OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY ZAKROCZYM NA LATA 2019 - 2024 PLAN OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY ZAKROCZYM NA LATA 2019 - 2024
  (1.49 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-12-28 14:02:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zakroczym"
  (39.01 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-12-28 14:01:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Ogłoszenie Burmistrza Zakroczymia w sprawie konsultacji projektu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zakroczym Ogłoszenie Burmistrza Zakroczymia w sprawie konsultacji projektu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zakroczym
  (42.68 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-12-28 13:58:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZAKROCZYM NA LATA 2019 - 2024 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZAKROCZYM NA LATA 2019 - 2024
  (1.95 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-12-28 13:55:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zakroczym"
  (38.88 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-12-28 13:53:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Ogłoszenie Burmistrza Zakroczymia w sprawie konsultacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zakroczym Ogłoszenie Burmistrza Zakroczymia w sprawie konsultacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zakroczym
  (42.08 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-12-28 13:51:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów, w tym odpadów metalowych, na terenie zlokalizowanym w Swobodni 35, gmina Zakroczym, na części działek o numerach ewidencyjnych 10/15, 10/34, 10/36 i 10/32 w obrębie 08 Poligon Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów, w tym odpadów metalowych, na terenie zlokalizowanym w Swobodni 35, gmina Zakroczym, na części działek o numerach ewidencyjnych 10/15, 10/34, 10/36 i 10/32 w obrębie 08 Poligon
  (105.79 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-12-20 15:12:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 13 grudnia 2018 r. dot. przedsięwzięcia Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ramach projektowanej drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku Płońsk-Czosnów Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 13 grudnia 2018 r. dot. przedsięwzięcia Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ramach projektowanej drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku Płońsk-Czosnów
  (202.94 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-12-20 13:48:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie
  (393.17 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-12-14 14:24:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3001 W na odcinku Swobodnia-Zakroczym - ul. Koźmińskiego - ul. Warszawska - ul. Gałachy - do drogi krajowej 62 od km 6+518 do 9+141 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3001 W na odcinku Swobodnia-Zakroczym - ul. Koźmińskiego - ul. Warszawska - ul. Gałachy - do drogi krajowej 62 od km 6+518 do 9+141
  (103.54 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-12-14 12:27:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. prowadzenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. prowadzenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin"
  (533.6 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-11-26 15:54:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie RDOŚ_Budowa nowego przebiegu drogi krajowej_Ostrzykowizna Obwieszczenie RDOŚ_Budowa nowego przebiegu drogi krajowej_Ostrzykowizna
  (416.7 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Karolina Żukowska
  (2018-11-14 11:25:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie RDOŚ dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Obwieszczenie RDOŚ dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Duchowizna w Gminie Zakroczym, powiat nowodworski, województwo mazowieckie"
  (1.11 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-10-25 14:46:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie dotyczące planowanego przedsięwzięcia ? Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ramach projektowanej drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku Płońsk - Czosnów Obwieszczenie dotyczące planowanego przedsięwzięcia ? Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ramach projektowanej drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku Płońsk - Czosnów
  (226.85 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-10-25 14:33:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin
  (189.94 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-25 17:56:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia "Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ramach projektowanej drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku Płońsk-Czosnów"
  (290.54 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-07 09:48:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Burmistrza Zakroczymia zawiadamiające o wyłożeniu projektu dokumentu Obwieszczenie Burmistrza Zakroczymia zawiadamiające o wyłożeniu projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zakroczym na lata 2018-2021 z perspektywą do 2024 r."
  (186.79 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-04 18:21:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ramach projektowanej drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku Płońsk-Czosnów"
  (203.88 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-08-27 09:56:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Duchowizna w Gminie Zakroczym, powiat nowodworski, województwo mazowieckie Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Duchowizna w Gminie Zakroczym, powiat nowodworski, województwo mazowieckie
  (41.98 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-08-20 11:33:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamiające o przedłużeniu terminu dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamiające o przedłużeniu terminu dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin
  (43.36 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-08-20 11:29:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Duchowizna w Gminie Zakroczym, powiat nowodworski, województwo mazowieckie Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Duchowizna w Gminie Zakroczym, powiat nowodworski, województwo mazowieckie
  (434.21 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-08-20 11:23:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-08-20 11:23:58)
 • plik pdf - Informacja w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. rozbudowy centrum logistycznego Informacja w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. rozbudowy centrum logistycznego
  (337.7 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-08-10 11:58:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu
  (73.56 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-08-03 13:59:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Informacja w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. wykonania studni głębinowej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare Informacja w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. wykonania studni głębinowej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare
  (179.88 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-08-02 14:46:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - ZUŻYTE BATERIE - Informacja o punktach, w których mieszkańcy mogą pozostawić zużyte baterie ZUŻYTE BATERIE - Informacja o punktach, w których mieszkańcy mogą pozostawić zużyte baterie
  (44.39 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-08-01 09:27:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. wykonania studni głębinowej w miejscowości Zaręby Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. wykonania studni głębinowej w miejscowości Zaręby
  (52.4 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-07-30 10:35:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy studni głębinowej w miejscowości Swobodnia Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy studni głębinowej w miejscowości Swobodnia
  (52.12 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-07-30 10:33:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin oraz budowy stacji kolejowej Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin oraz budowy stacji kolejowej
  (573.35 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-07-20 10:11:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Burmistrza Zakroczymia o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji administracyjnej, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Obwieszczenie Burmistrza Zakroczymia o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji administracyjnej, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
  (528.38 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-07-16 15:49:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie o zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów Obwieszczenie o zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów
  (556.05 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-06-25 15:34:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie o opiniach dot. przedsięwzięcia polegającego na Obwieszczenie o opiniach dot. przedsięwzięcia polegającego na "Prowadzeniu punktu zbierania odpadów, w tym odpadów metalowych, na terenie zlokalizowanym w Swobodni 35, gmina Zakroczym, na części działek o nr ew. 10/15, 10/34, 10/36 i 10/32 w obrębie 08 Poligon"
  (508.33 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-06-20 15:32:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Duchowizna w Gminie Zakroczym Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Duchowizna w Gminie Zakroczym
  (557.62 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-06-19 09:49:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Centrum Logistycznego ILS Sp. z o.o., Zakroczym/Swobodnia o halę logistyczną nr 5,w miejscowości Swobodnia, gmina Zakroczym Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Centrum Logistycznego ILS Sp. z o.o., Zakroczym/Swobodnia o halę logistyczną nr 5,w miejscowości Swobodnia, gmina Zakroczym
  (3.42 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-06-13 15:15:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3001 W na odcinku Swobodnia-Zakroczym - ul. Koźmińskiego - ul. Warszawska - ul. Gałachy - do drogi krajowej 62 od km 6+518 do 9+141 Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3001 W na odcinku Swobodnia-Zakroczym - ul. Koźmińskiego - ul. Warszawska - ul. Gałachy - do drogi krajowej 62 od km 6+518 do 9+141
  (1.01 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-05-29 11:36:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych oraz dokumentacji hydrogeologicznej Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych oraz dokumentacji hydrogeologicznej
  (1.08 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-05-22 15:31:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie RDOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Duchowizna w gminie Zakroczym, powiat nowodworski Obwieszczenie RDOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Duchowizna w gminie Zakroczym, powiat nowodworski
  (446.56 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-05-09 10:58:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie RDOŚ Obwieszczenie RDOŚ "Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL)"
  (551.55 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-05-09 10:58:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów
  (441.56 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-05-09 10:51:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Roczna Analiza Gospodarki Odpadami Gminy Zakroczym Roczna Analiza Gospodarki Odpadami Gminy Zakroczym
  (235.53 KB)
  Wytworzył:
  Marta Kretkiewicz
  (2018-04-27)
  Udostępnił:
  Sylwia Orzechowska
  (2018-04-30 15:25:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie dot. określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów Obwieszczenie dot. określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów
  (1.01 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-04-20 13:45:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przedsięwzięcia prowadzenia punktu zbierania odpadów, w tym odpadów metalowych Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przedsięwzięcia prowadzenia punktu zbierania odpadów, w tym odpadów metalowych
  (1 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-04-10 15:26:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu
  (81.63 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-03-26 13:08:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. przedsięwzięcia polegającego na Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. przedsięwzięcia polegającego na "Budowie odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowie stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin"
  (7.12 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-03-22 18:21:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivine na Ukrainie Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivine na Ukrainie
  (4.1 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-03-05 15:39:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  (20.84 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-02-16 13:40:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  (76.09 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-02-16 13:39:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania opinii przez stosowne organy w sprawie Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania opinii przez stosowne organy w sprawie "Budowy odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowy stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin"
  (536.48 KB)
  Wytworzył:
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-01-22 11:59:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania opinii przez stosowne organy w sprawie Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania opinii przez stosowne organy w sprawie "Budowy odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowy stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin"
  (430.74 KB)
  Wytworzył:
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-01-22 11:54:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych
  (423.13 KB)
  Wytworzył:
  Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-01-17 14:15:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Informacje dotyczące wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Informacje dotyczące wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  (38.1 KB)
  Wytworzył:
  Marta Kretkiewicz
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-01-15 12:25:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  (78.03 KB)
  Wytworzył:
  Marta Kretkiewicz
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-01-15 12:28:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i składek na ubezpieczenie do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i składek na ubezpieczenie do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  (31.67 KB)
  Wytworzył:
  Marta Kretkiewicz
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-01-15 12:32:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Deklaracja o usunięcie wyrobów azbestowych - wersja edytowalna Deklaracja o usunięcie wyrobów azbestowych - wersja edytowalna
  (14.29 KB)
  Wytworzył:
  Marta Kretkiewicz
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-01-11 16:58:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 11:43:11)
 • plik pdf - Deklaracja o usunięcie wyrobów azbestowych Deklaracja o usunięcie wyrobów azbestowych
  (72.75 KB)
  Wytworzył:
  Marta Kretkiewicz
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-01-11 16:57:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 11:44:24)
 • plik pdf - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  (940.58 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-12-11 10:17:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:28:08)
 • plik pdf - Zawiadomienie o wydaniu decyzji Zawiadomienie o wydaniu decyzji
  (59.76 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-12-11 10:16:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:30:38)
 • plik pdf - Zawiadomienie o wydaniu decyzji Zawiadomienie o wydaniu decyzji
  (79.45 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-12-11 10:16:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:31:37)
 • plik pdf - Zawiadomienie o wydaniu decyzji Zawiadomienie o wydaniu decyzji
  (59.66 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-12-11 10:16:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:32:45)
 • plik pdf - Zawiadomienie nr 56/2017 Zawiadomienie nr 56/2017
  (59 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-12-11 10:15:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:33:32)
 • plik pdf - Zawiadomienie przed wydaniem decyzji dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3001 W na odcinku Swobodnia-Zakroczym do drogi krajowej nr 62 od km 0+000 do km 4+865 Zawiadomienie przed wydaniem decyzji dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3001 W na odcinku Swobodnia-Zakroczym do drogi krajowej nr 62 od km 0+000 do km 4+865
  (521.66 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-11-22 08:27:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:34:53)
 • plik pdf - Postanowienie dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3001 W na odcinku Swobodnia-Zakroczym do drogi krajowej nr 62 od km 0+000 do km 4+865 Postanowienie dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3001 W na odcinku Swobodnia-Zakroczym do drogi krajowej nr 62 od km 0+000 do km 4+865
  (93.54 KB)
  Wytworzył:
  Marta Kretkiewicz
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-10-17 18:36:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 11:46:59)
 • plik pdf - Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Zakroczym Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Zakroczym
  (3.07 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-09-21 11:42:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:35:35)
 • plik pdf - Decyzja nr 55/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach Decyzja nr 55/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach
  (6.85 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-06-14 07:46:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:36:18)
 • plik pdf - \\ \\"Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3001 W na odcinku Swobodnia - Zakroczym do drogi krajowej nr 62 od km 0 000 do 4 865\\"
  (945.12 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-07-10 16:55:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 11:47:32)
 • plik pdf - \\ \\"Zawiadomienie stron postępowania o możliwości wglądu do akt sprawy przed wydaniem decyzji administracyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu wytwarzającego elementy inżynierii drogowej w miejscowości Trębki Nowe w gminie Zakroczym, dz. nr ew. 187, obręb 0014
  (487.42 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-05-18 08:24:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:36:57)
 • plik pdf - Ogłoszenie Burmistrza Zakroczymia dotyczące usuwania azbestu z terenu Gminy Zakroczym wraz z deklaracją Ogłoszenie Burmistrza Zakroczymia dotyczące usuwania azbestu z terenu Gminy Zakroczym wraz z deklaracją
  (183.06 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-02-20 15:40:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:37:50)
 • plik pdf - 	REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI POSESJI Z TERENU GMINY ZAKROCZYM REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI POSESJI Z TERENU GMINY ZAKROCZYM
  (144.63 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-09-25 13:11:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:38:26)
 • plik pdf - Komunikat rzędu Marszałkowskiego dotyczący terminów przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych Komunikat rzędu Marszałkowskiego dotyczący terminów przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych
  (1.74 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-02-02 15:56:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:39:18)
 • plik pdf - Zawiadomienie GDOŚ dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów. Zawiadomienie GDOŚ dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów.
  (480.21 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-01-25 16:27:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:39:52)
 • plik pdf - Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie o wyłożeniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Bagna Orońskie PLH140023 oraz Świetliste dąbrowy i grady w Jabłonnej PLH140045 Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie o wyłożeniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Bagna Orońskie PLH140023 oraz Świetliste dąbrowy i grady w Jabłonnej PLH140045
  (469.54 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2016-12-30 16:24:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:02:25)
 • plik pdf - Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach, którego przeprwadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach, którego przeprwadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  (88.75 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2016-12-16 12:48:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:03:01)
 • plik pdf - Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie zakładu wytwarzającego elementy inżynierii drogowej w miejscowości Trębki Nowe w Gminie Zakroczym Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie zakładu wytwarzającego elementy inżynierii drogowej w miejscowości Trębki Nowe w Gminie Zakroczym
  (94.36 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2016-12-16 09:22:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:40:27)
 • plik pdf - Zawiadomienie z dnia 8 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych-skrzynek rozsączających oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych roztopowych pochodzących z obiektu magazynowego przy ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 3B w Zakroczymiu Zawiadomienie z dnia 8 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych-skrzynek rozsączających oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych roztopowych pochodzących z obiektu magazynowego przy ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 3B w Zakroczymiu
  (1.23 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2016-12-15 14:39:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:41:24)
 • plik pdf - Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego wykonania studni głębinowej. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego wykonania studni głębinowej.
  (74.67 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2016-12-15 11:21:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:03:37)
 • plik pdf - Postanowienie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez - Thornmann Recycling Sp. z o. o. Postanowienie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez - Thornmann Recycling Sp. z o. o.
  (93.2 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Kozłowski
  (2016-12-08 11:50:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:04:56)
 • plik pdf - Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim o opinię w sprawie przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, planowanego do realizacji przez - Thornmann Recycling Sp. z o. o. Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim o opinię w sprawie przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, planowanego do realizacji przez - Thornmann Recycling Sp. z o. o.
  (79.22 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Kozłowski
  (2016-12-08 11:50:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:05:47)
 • plik pdf - Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie oraz określenie warunków realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, planowanego do realizacji przez - Thornmann Recycling Sp. z o. o. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie oraz określenie warunków realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, planowanego do realizacji przez - Thornmann Recycling Sp. z o. o.
  (79.36 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Kozłowski
  (2016-12-08 11:49:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:06:32)
 • plik pdf - Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie oraz określenie warunków realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, planowanego do realizacji przez - Thornmann Recycling Sp. z o. o. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie oraz określenie warunków realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, planowanego do realizacji przez - Thornmann Recycling Sp. z o. o.
  (79.36 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Kozłowski
  (2016-12-08 11:37:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:42:50)
 • plik pdf - postanowienie z dnia 27.09.2016 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie zakładyu wytwarzającego elementu inżynierii drogowej w miejscowości Trębki Nowew Gminie Zakroczym, dz. nr 187, obr. 0014, do czasu przedłożenia przez podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia - raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. postanowienie z dnia 27.09.2016 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie zakładyu wytwarzającego elementu inżynierii drogowej w miejscowości Trębki Nowew Gminie Zakroczym, dz. nr 187, obr. 0014, do czasu przedłożenia przez podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia - raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
  (316.03 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2016-10-03 13:43:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:43:29)
 • plik pdf - postanowienie z dnia 26.09.2016 r. o nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu wytwarzającego elementy inżynierii drogowej planowanego do realizacji w miejscowości Trębki Nowe w Gminie Zakroczym, dz. nr ew. 187, obr. 00014, określić zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko postanowienie z dnia 26.09.2016 r. o nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu wytwarzającego elementy inżynierii drogowej planowanego do realizacji w miejscowości Trębki Nowe w Gminie Zakroczym, dz. nr ew. 187, obr. 00014, określić zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko
  (422.99 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2016-10-03 13:43:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:44:07)
 • plik pdf - Zawiadomienie z dnia 30 sierpnia 2016 r. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków do rzeki Wisły w km 564 200 z oczyszczalni w Smoszewie gmina Zakroczym Zawiadomienie z dnia 30 sierpnia 2016 r. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków do rzeki Wisły w km 564 200 z oczyszczalni w Smoszewie gmina Zakroczym
  (364.68 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2016-09-07 15:09:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:07:17)
 • plik pdf - Postanowienie z dnia 26 sierpnia 2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hal magazynowych na działkach o nr ew. 10/22, 10/32, 10/36, obręb 08 Poligon, w miejscowości Swobodnia, w Gminie Zakroczym Postanowienie z dnia 26 sierpnia 2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hal magazynowych na działkach o nr ew. 10/22, 10/32, 10/36, obręb 08 Poligon, w miejscowości Swobodnia, w Gminie Zakroczym
  (387.56 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2016-08-26 13:45:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:07:56)
 • plik pdf - Zawiadomienie z dnia 26 sierpnia 2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących hal magazynowych na działkach o nr ew. 10/22, 10/32, 10/36, obręb 08 Poligon, w miejscowości Swobodnia, w Gminie Zakroczym Zawiadomienie z dnia 26 sierpnia 2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących hal magazynowych na działkach o nr ew. 10/22, 10/32, 10/36, obręb 08 Poligon, w miejscowości Swobodnia, w Gminie Zakroczym
  (293 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2016-08-26 13:38:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 11:46:07)
 • plik pdf - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów uzgadniających ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów uzgadniających
  (245.73 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2016-06-01 15:46:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:44:55)
 • plik pdf - Zawiadomienie z dnia 2 lutego 2016 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zawiadomienie z dnia 2 lutego 2016 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  (192.22 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2016-02-05 14:39:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2018-09-03 12:45:40)

 • DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki   ZAMKNIJZamknij