Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na "przebudowie obiektu mostowego na rzece Struga w miejscowości Trębki Nowe w ciągu drogi powiatowej nr 3002W na działce o nr ewid. 115/1 obręb 0014 Trębki Nowe", gmina Zakroczym

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sobczak
(2004-07-01 14:02:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sobczak
(2020-07-09 14:52:49)