☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Sobota 08.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
  (51.21 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2011-01-10 13:32:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Zakroczym w 2011r."
  (169.02 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2011-01-10 13:31:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2011r."
  (237.71 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2011-01-10 13:30:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Zakroczym na 2011r. Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Zakroczym na 2011r.
  (52.57 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2011-01-10 13:30:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
  (406.55 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2011-01-10 13:29:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
  (33.85 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2011-01-10 13:28:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Budżetu Gminy Zakroczym na rok 2011. Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Budżetu Gminy Zakroczym na rok 2011.
  (2.25 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2011-01-10 13:27:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/11/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2011 - 2020. Uchwała Nr IV/11/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2011 - 2020.
  (687.8 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2011-01-10 13:25:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/10/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010r. Uchwała Nr IV/10/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010r.
  (1.11 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2011-01-10 13:25:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym. Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym.
  (220.86 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-12-21 11:09:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakroczym. Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakroczym.
  (127.86 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-12-21 11:09:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu ilościowego Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym. Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu ilościowego Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym.
  (145.12 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-12-21 11:08:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym. Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym.
  (298.01 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-12-21 11:08:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia cen zrzutu nieczystości stałych na lokalne składowisko odpadów komunalnych w Zakroczymiu. Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia cen zrzutu nieczystości stałych na lokalne składowisko odpadów komunalnych w Zakroczymiu.
  (58.03 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2011-01-05 12:45:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Zakroczym. Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Zakroczym.
  (24.84 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-12-08 11:25:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zakroczym. Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zakroczym.
  (608.8 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-12-08 08:37:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zakroczym. Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zakroczym.
  (292.47 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-12-21 11:07:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zakroczym. Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zakroczym.
  (294.46 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-12-08 08:35:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIV/263/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała Nr XLIV/263/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  (1.41 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-17 09:05:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIV/262/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji. Uchwała Nr XLIV/262/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
  (1.54 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-17 09:04:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIV/261/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. uchylająca Uchwałę Nr XXXI/179/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. Uchwała Nr XLIV/261/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. uchylająca Uchwałę Nr XXXI/179/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r.
  (352.34 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-17 09:03:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIV/260/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Uchwała Nr XLIV/260/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia "Programu Stypendialnego w Gminie Zakroczym".
  (2.08 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-17 09:02:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIV/259/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010. Uchwała Nr XLIV/259/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010.
  (1.29 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-17 09:01:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIV/258/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010. Uchwała Nr XLIV/258/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010.
  (754.56 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-25 11:08:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIII/257/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy. Uchwała Nr XLIII/257/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy.
  (197.98 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-04 12:40:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIII/256/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Uchwała Nr XLIII/256/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
  (196.55 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-04 12:37:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIII/255/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządku Domowego. Uchwała Nr XLIII/255/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządku Domowego.
  (69.11 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-04 12:37:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIII/254/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy. Uchwała Nr XLIII/254/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy.
  (22 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-04 12:36:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIII/253/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiana Uchwały Nr 224/XLIII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 października 2006r. Uchwała Nr XLIII/253/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiana Uchwały Nr 224/XLIII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 października 2006r.
  (375.99 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-19 09:50:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę XXXIX/225/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2010. Uchwała Nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę XXXIX/225/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2010.
  (1.45 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-18 15:01:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIII/251/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Uchwała Nr XLIII/251/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
  (147.15 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-04 12:27:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIII/250/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Uchwała Nr XLIII/250/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
  (309.78 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-04 12:27:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIII/249/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010. Uchwała Nr XLIII/249/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010.
  (645.96 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-11-04 12:26:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLII/248/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Uchwała Nr XLII/248/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
  (23.38 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-10-06 14:52:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLII/247/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010. Uchwała Nr XLII/247/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010.
  (671.67 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-10-06 14:51:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLI/246/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy w przedmiocie zawarcia porozumienia partnerskiego z Powiatem Nowodworskim. Uchwała Nr XLI/246/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy w przedmiocie zawarcia porozumienia partnerskiego z Powiatem Nowodworskim.
  (40.85 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-09-21 12:05:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2010-10-06 14:49:28)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLI/245/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy w przedmiocie zawarcia porozumienia partnerskiego z Gminą Płońsk, Gminą Miastem Płońsk oraz Gminą Załuski. Uchwała Nr XLI/245/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy w przedmiocie zawarcia porozumienia partnerskiego z Gminą Płońsk, Gminą Miastem Płońsk oraz Gminą Załuski.
  (41.87 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-09-21 12:05:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2010-10-06 14:49:42)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLI/244/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu oraz realizacji na zasadzie partnerstwa projektu pn.: Uchwała Nr XLI/244/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu oraz realizacji na zasadzie partnerstwa projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi krajowej nr 62 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
  (29.32 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-09-21 12:04:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2010-10-06 14:49:55)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLI/243/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie uchwalenia Uchwała Nr XLI/243/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu Porządku Domowego".
  (78.8 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-09-21 12:04:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2010-10-06 14:50:10)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLI/242/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/216/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali. Uchwała Nr XLI/242/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/216/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.
  (26.39 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-09-21 12:03:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2010-10-06 14:50:25)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLI/241/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Uchwała Nr XLI/241/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
  (22.16 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-09-21 12:03:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2010-10-06 14:50:37)
 • plik pdf - Uchwała Nr XL/240/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Uchwała Nr XL/240/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
  (182.93 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-09-29 10:22:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XLI/239/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie wyrażania zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn.: Uchwała Nr XLI/239/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie wyrażania zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn.: "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach gminnych w Ginie Zakroczym poprzez przebudowę dróg gminnych - ETAP I" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011".
  (25.68 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-09-21 12:01:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2010-10-06 14:50:49)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLI/238/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie trybu i zasad utrzymania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zakroczym i jej jednostkom podległym. Uchwała Nr XLI/238/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie trybu i zasad utrzymania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zakroczym i jej jednostkom podległym.
  (117.97 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-09-21 12:01:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2010-10-06 14:51:03)
 • plik pdf - Uchwała Nr XL/237/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/234/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. Uchwała Nr XL/237/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/234/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
  (33.03 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-09-21 11:59:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2010-09-21 12:00:42)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLI/236/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010. Uchwała Nr XLI/236/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010.
  (656.56 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-09-21 11:58:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2010-10-06 14:51:16)
 • plik pdf - Uchwała Nr XL/235/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/XV/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej. Uchwała Nr XL/235/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/XV/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej.
  (452.21 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-07-23 10:41:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XL/234/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. Uchwała Nr XL/234/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
  (1.04 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-07-23 10:40:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XL/233/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010. Uchwała Nr XL/233/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010.
  (4.49 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-07-23 10:38:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/232/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Zakroczym do realizacji projektu inwestycyjnego pn.: Uchwała Nr XXXIX/232/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Zakroczym do realizacji projektu inwestycyjnego pn.: "Ekologia i innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Zakroczym" współfinansowanego w ramach IV Priorytetu RPOWM - Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka".
  (282.87 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-06-15 15:07:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Zakroczym do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem Uchwała Nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Zakroczym do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Twoja przyszłość - Twój wybór".
  (41.31 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-06-15 14:53:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/230/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy tego lokalu. Uchwała Nr XXXIX/230/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy tego lokalu.
  (54.67 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-06-15 14:53:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/229/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy nieruchomości stanowiącej własność Wspólnoty wsi Janowo. Uchwała Nr XXXIX/229/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy nieruchomości stanowiącej własność Wspólnoty wsi Janowo.
  (29.2 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-06-15 14:53:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia skwerowi ulicznemu. Uchwała Nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia skwerowi ulicznemu.
  (95.71 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-06-15 14:52:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Zakroczym.
  (31.34 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-06-15 14:52:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/129/2008 Rady Gminy Zakroczym z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie opłaty targowej. Uchwała Nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/129/2008 Rady Gminy Zakroczym z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie opłaty targowej.
  (63.91 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-06-15 14:51:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2010. Uchwała Nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2010.
  (114.62 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-06-15 14:51:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/224/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010. Uchwała Nr XXXIX/224/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010.
  (112.77 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-06-15 14:50:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/223/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010. Uchwała Nr XXXIX/223/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010.
  (1.16 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-06-15 14:49:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXVIII/222/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/203/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą Uchwała Nr XXXVIII/222/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/203/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Zakroczym na lata 2010 - 2014".
  (292.63 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-04-30 10:53:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXVIII/221/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 kwietnia 2010r. uchylająca Uchwałę Nr 155/XXXVII/2000 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 października 2000r. Uchwałę Nr 156/XXXVII/2000 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 października 2000r. Uchwałę Nr 82/XVII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 stycznia 2004r. Uchwała Nr XXXVIII/221/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 kwietnia 2010r. uchylająca Uchwałę Nr 155/XXXVII/2000 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 października 2000r. Uchwałę Nr 156/XXXVII/2000 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 października 2000r. Uchwałę Nr 82/XVII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 stycznia 2004r.
  (302.1 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-04-30 10:51:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXVIII/220/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2010. Uchwała Nr XXXVIII/220/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2010.
  (2.33 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-04-30 10:50:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXVIII/219/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009r. Uchwała Nr XXXVIII/219/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009r.
  (160.52 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-04-30 10:48:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXVII/218/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 kwietnia 2010r. Uchwała Nr XXXVII/218/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 kwietnia 2010r.
  (243.17 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-04-30 10:48:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXVI/217/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Uchwała Nr XXXVI/217/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia "Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zakroczym na lata 2010 - 2014".
  (127.49 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-04-07 14:15:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXVI/216/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali. Uchwała Nr XXXVI/216/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.
  (35.22 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-04-07 14:15:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXVI/215/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy tego lokalu. Uchwała Nr XXXVI/215/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy tego lokalu.
  (34.87 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-04-07 14:14:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie utworzenia tytułu Uchwała Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie utworzenia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Zakroczym" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tego tytułu.
  (150.97 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-04-07 14:14:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym. Uchwała Nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym.
  (158.18 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-04-07 14:14:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXVI/212/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań publicznych. Uchwała Nr XXXVI/212/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań publicznych.
  (120.58 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-04-07 14:13:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXVI/211/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku. Uchwała Nr XXXVI/211/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
  (16.36 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-04-07 14:13:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXVI/210/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2010. Uchwała Nr XXXVI/210/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2010.
  (386.08 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-04-07 14:12:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXV/209/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała Nr XXXV/209/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  (297.22 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-03-10 13:48:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXV/208/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wyborów do organów samorządu sołectwa Wojszczyce. Uchwała Nr XXXV/208/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wyborów do organów samorządu sołectwa Wojszczyce.
  (322.08 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-03-04 12:47:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXV/207/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. - w sprawie: uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XXXV/207/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. - w sprawie: uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Zakroczym.
  (2.02 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-03-25 14:26:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXV/206/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/14/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 grudnia 2006r. - w sprawie: zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Uchwała Nr XXXV/206/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/14/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 grudnia 2006r. - w sprawie: zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
  (217.01 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-03-10 13:46:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXV/205/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2010. Uchwała Nr XXXV/205/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2010.
  (1.94 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-03-10 13:45:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
 •  
   
  liczba odwiedzin: 4034695

  Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

  Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

  X