☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Sobota 08.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIV/204/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Zakroczym do realizacji Projektu Uchwała Nr XXXIV/204/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Zakroczym do realizacji Projektu "Kompetentny urzędnik - sprawny samorząd - szkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  (292.38 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-01-06 08:58:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIV/203/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą Uchwała Nr XXXIV/203/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Zakroczym na lata 2010 - 2014"
  (709.05 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-01-06 08:57:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIV/202/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Zakroczym na 2010r. Uchwała Nr XXXIV/202/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Zakroczym na 2010r.
  (487.1 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-01-06 08:56:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIV/201/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Uchwała Nr XXXIV/201/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Zakroczym w 2010r."
  (1.76 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-01-06 08:55:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIV/200/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wojszczycach Uchwała Nr XXXIV/200/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wojszczycach
  (182.01 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-01-06 08:52:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIV/199/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad i okoliczności używania herbu i barw Gminy Zakroczym Uchwała Nr XXXIV/199/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad i okoliczności używania herbu i barw Gminy Zakroczym
  (647.01 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-01-06 08:51:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIV/198/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Zakroczym Uchwała Nr XXXIV/198/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Zakroczym
  (567.44 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-01-06 08:50:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIV/197/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wniosku o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Zakroczym Uchwała Nr XXXIV/197/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wniosku o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Zakroczym
  (32.26 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-01-06 08:49:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIV/196/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Uchwała Nr XXXIV/196/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy
  (43.86 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-01-06 08:48:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIV/195/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok dla Burmistrza Gminy Zakroczym Uchwała Nr XXXIV/195/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok dla Burmistrza Gminy Zakroczym
  (21.06 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-01-06 08:47:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIV/194/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 Uchwała Nr XXXIV/194/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
  (40.03 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-01-06 08:47:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Budżetowa Gminy Zakroczym na rok 2010 Nr XXXIV/193/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Zakroczym na rok 2010 Nr XXXIV/193/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r.
  (1.91 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-01-06 08:46:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIV/192/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2009r. Uchwała Nr XXXIV/192/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2009r.
  (1.69 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2010-01-06 08:40:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIII/191/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia cen zrzutu nieczystości stałych na lokalne składowisko odpadów komunalnych w Zakroczymiu Uchwała Nr XXXIII/191/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia cen zrzutu nieczystości stałych na lokalne składowisko odpadów komunalnych w Zakroczymiu
  (87.53 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2009-12-04 15:33:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIII/190/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Janowo Uchwała Nr XXXIII/190/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Janowo
  (30.61 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2009-12-04 15:33:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/129/2008 Rady Gminy Zakroczym z dnia 17 listopada 2008r. - w sprawie: opłaty targowej Uchwała Nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/129/2008 Rady Gminy Zakroczym z dnia 17 listopada 2008r. - w sprawie: opłaty targowej
  (45.6 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2009-12-16 14:03:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIII/188/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia na 2010r. Uchwała Nr XXXIII/188/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia na 2010r. "Programu i zasad współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego"
  (4.08 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  SUPERADMIN
  (2010-01-11 15:35:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  SUPERADMIN
  (2010-01-11 15:37:02)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXII/187/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wyborów do organów samorządu sołectwa Błogosławie. Uchwała Nr XXXII/187/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wyborów do organów samorządu sołectwa Błogosławie.
  (31.7 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2009-11-19 08:58:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXII/186/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2009r. uchylająca Uchwałę Nr 271/XLII/98 Rady Gminy w Zakroczymiu z dnia 30 kwietnia 1998r. Uchwała Nr XXXII/186/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2009r. uchylająca Uchwałę Nr 271/XLII/98 Rady Gminy w Zakroczymiu z dnia 30 kwietnia 1998r.
  (22.05 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2009-11-19 08:57:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXII/185/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2009r. uchylająca Uchwałę Nr 270/XLII/98 Rady Gminy w Zakroczymiu z dnia 30 kwietnia 1998r. Uchwała Nr XXXII/185/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2009r. uchylająca Uchwałę Nr 270/XLII/98 Rady Gminy w Zakroczymiu z dnia 30 kwietnia 1998r.
  (22.38 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2009-11-19 08:56:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXII/184/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Uchwała Nr XXXII/184/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
  (76.26 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2009-11-19 08:55:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXII/183/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009 Uchwała Nr XXXII/183/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009
  (242.8 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2009-11-19 08:55:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXII/182/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2009r. Uchwała Nr XXXII/182/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2009r.
  (2.23 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2009-11-19 08:53:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu. Uchwała Nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu.
  (176.98 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2009-10-09 10:38:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXI/180/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. w sprawie przyjęcia Uchwała Nr XXXI/180/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Gminnych w Gminie Zakroczym".
  (220.06 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2009-10-09 10:37:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2009-10-09 10:45:03)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXI/179/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację inwestycji pn. Uchwała Nr XXXI/179/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach gminnych w gminie Zakroczym poprzez przebudowę dróg gminnych - ETAP I" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011".
  (36.16 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2009-10-09 10:36:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2009-10-09 10:47:11)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXI/178/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Uchwała Nr XXXI/178/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
  (28.51 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2009-10-09 10:05:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Zakroczym.
  (3.37 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  SUPERADMIN
  (2009-10-09 09:17:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXI/176/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2009r. Uchwała Nr XXXI/176/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2009r.
  (767.4 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 15:07:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 15:11:59)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 lipca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/121/2008 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 sierpnia 2008r. Uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 lipca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/121/2008 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 sierpnia 2008r.
  (156.15 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:59:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXX/174/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej w Gminie Zakroczym za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zakroczym. Uchwała Nr XXX/174/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej w Gminie Zakroczym za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zakroczym.
  (84.24 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:59:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Uchwała Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
  (33.98 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:59:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIX/172/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Zakroczym do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem Uchwała Nr XXIX/172/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Zakroczym do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Lepsze Jutro" - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  (40.37 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:59:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2009-10-09 10:49:10)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej. Uchwała Nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.
  (27.63 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:59:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIX/170/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku. Uchwała Nr XXIX/170/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
  (23.43 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:55:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIX/169/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku. Uchwała Nr XXIX/169/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
  (22.86 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:55:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIX/168/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009. Uchwała Nr XXIX/168/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009.
  (117.94 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:55:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVIII/167/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2009r. Uchwała Nr XXVIII/167/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2009r.
  (481.28 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:55:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie Gminy Zakroczym.
  (143.16 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:55:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy. Uchwała Nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy.
  (26.16 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:51:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Uchwała Nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
  (30.8 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:51:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVIII/163/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2009r. uchylająca Uchwałę Nr 194/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31.01.2006r. Uchwała Nr XXVIII/163/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2009r. uchylająca Uchwałę Nr 194/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31.01.2006r.
  (21.53 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:51:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVIII/162/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 140/XXVI/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2004r. W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Uchwała Nr XXVIII/162/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 140/XXVI/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2004r. W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
  (31.41 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:51:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVIII/161/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia projektów realizowanych w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Priorytecie 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej umacnianiu konkurencyjności regionów. Uchwała Nr XXVIII/161/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia projektów realizowanych w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Priorytecie 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej umacnianiu konkurencyjności regionów.
  (58.59 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:51:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2009-10-09 10:50:42)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVIII/160/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2009r. Uchwała Nr XXVIII/160/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2009r.
  (683.15 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-10-08 14:51:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVI/159/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2009. Uchwała Nr XXVI/159/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2009.
  (120.41 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-04-29
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-05-13 15:39:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-05-13 15:39:35)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVI/158/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2009r. Uchwała Nr XXVI/158/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2009r.
  (410.43 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-04-29
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-05-13 15:36:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-05-13 15:36:26)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVI/157/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. uchylająca Uchwałę Nr XXVI/154/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. Uchwała Nr XXVI/157/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. uchylająca Uchwałę Nr XXVI/154/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r.
  (20.32 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-04-29
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-05-13 15:34:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-05-13 15:39:21)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVI/156/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XXVI/156/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Zakroczym.
  (28.19 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-04-29
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-05-13 15:31:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-05-13 15:32:14)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVI/155/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia obchodów Dni Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XXVI/155/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia obchodów Dni Gminy Zakroczym.
  (23.04 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-04-29
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-05-13 14:53:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-05-13 15:31:01)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVI/154/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2009r. Uchwała Nr XXVI/154/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2009r.
  (372.33 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-04-29
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-05-13 14:40:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-05-13 15:30:51)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVI/153/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za rok 2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy. Uchwała Nr XXVI/153/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za rok 2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy.
  (22.76 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-04-29
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-05-13 14:36:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-05-13 15:30:41)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIV/152/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Rowerowego. Uchwała Nr XXIV/152/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Rowerowego.
  (21.42 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-03-25
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-04-03 09:27:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-04-03 09:28:08)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIV/151/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2009r. Uchwała Nr XXIV/151/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2009r.
  (677.89 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-03-25
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-04-03 09:27:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-04-03 09:27:45)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/150/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej obejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych. Uchwała Nr XXIII/150/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej obejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych.
  (31.06 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-02-18
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-03-03 10:38:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-03-05 15:19:03)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/149/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla Burmistrza Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XXIII/149/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla Burmistrza Gminy Zakroczym.
  (24.8 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-02-18
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-03-03 10:38:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-03-05 15:19:31)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/148/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie przejęcia na własność Gminy porzuconego pojazdu marki Renault Safrane. Uchwała Nr XXIII/148/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie przejęcia na własność Gminy porzuconego pojazdu marki Renault Safrane.
  (25.17 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-02-18
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-03-03 10:37:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-03-05 15:19:50)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/147/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała Nr XXIII/147/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  (52.69 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-02-18
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-03-03 10:37:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-03-05 15:20:05)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/146/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia cen za wywóz nieczystości stałych i płynnych z mieszkaniowych zasobów komunalnych. Uchwała Nr XXIII/146/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia cen za wywóz nieczystości stałych i płynnych z mieszkaniowych zasobów komunalnych.
  (32.15 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-02-18
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-03-03 10:36:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-03-05 15:20:21)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/145/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zakroczym na lata 2009-2015. Uchwała Nr XXIII/145/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zakroczym na lata 2009-2015.
  (3.44 MB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-02-18
  Udostępnił:
  SUPERADMIN
  (2009-03-03 10:36:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-03-05 15:20:37)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/144/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej. Uchwała Nr XXIII/144/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.
  (371.88 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-02-18
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-03-03 09:35:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-03-05 15:20:52)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/143/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2009r. Uchwała Nr XXIII/143/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2009r.
  (380.28 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2009-02-18
  Udostępnił:
  Paweł Łabęda
  (2009-04-22 11:33:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Paweł Łabęda
  (2009-04-22 11:34:28)
 •  
   
  liczba odwiedzin: 4034667

  Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

  Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

  X