☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
 • plik pdf - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (dla zadania 1 i zadania 2) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (dla zadania 1 i zadania 2)
  (268.13 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-11-08 15:16:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (dla zadania 3 i zadania 4) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (dla zadania 3 i zadania 4)
  (270.46 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-11-06 15:27:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Roboty brukarskie na terenie Gminy Zakroczym z podziałem na zadania: - zadanie 1: remont chodnika na dz. ew. nr 18/16 obręb 0008 01-08 oraz remont nawierzchni brukowych na dz. ew. nr 18/17, 18/19, 18/20 obręb 0008 01-08; - zadanie 2: remont chodników na dz. ew. nr 31/29 obręb 0008 01-08 oraz na dz. ew. nr 31/24, 31/33 obręb 0008 01-08; - zadanie 3: remont nawierzchni poboczy wzdłuż drogi powiatowej NR 2416W SMOŁY ? ZARĘBY w miejscowości Smoły - ETAP I; - zadanie 4: remont nawierzchni poboczy wzdłuż drogi powiatowej NR 2417W ZAKROCZYM - NOWE TRĘBKI w miejscowości Henrysin - ETAP I protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Roboty brukarskie na terenie Gminy Zakroczym z podziałem na zadania: - zadanie 1: remont chodnika na dz. ew. nr 18/16 obręb 0008 01-08 oraz remont nawierzchni brukowych na dz. ew. nr 18/17, 18/19, 18/20 obręb 0008 01-08; - zadanie 2: remont chodników na dz. ew. nr 31/29 obręb 0008 01-08 oraz na dz. ew. nr 31/24, 31/33 obręb 0008 01-08; - zadanie 3: remont nawierzchni poboczy wzdłuż drogi powiatowej NR 2416W SMOŁY ? ZARĘBY w miejscowości Smoły - ETAP I; - zadanie 4: remont nawierzchni poboczy wzdłuż drogi powiatowej NR 2417W ZAKROCZYM - NOWE TRĘBKI w miejscowości Henrysin - ETAP I
  (3.55 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-11-06 13:10:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
  (764.58 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 18:29:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - SIWZ- roboty brukarskie SIWZ- roboty brukarskie
  (17.68 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 18:29:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 1a	-	formularz oferty ? dla zadania 1; załącznik nr 1a - formularz oferty ? dla zadania 1;
  (23.22 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 18:27:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 1b	-	formularz oferty ? dla zadania 2; załącznik nr 1b - formularz oferty ? dla zadania 2;
  (22.85 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 18:27:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 1c		-	formularz oferty ? dla zadania 3; załącznik nr 1c - formularz oferty ? dla zadania 3;
  (22.95 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 18:26:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 1d	-	formularz oferty ? dla zadania 4; załącznik nr 1d - formularz oferty ? dla zadania 4;
  (22.81 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 18:25:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 2a	-	oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 załącznik nr 2a - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
  (18.22 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 16:03:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 2b	-	oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 załącznik nr 2b - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
  (18.38 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 16:03:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 2c	-	oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 załącznik nr 2c - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
  (18.29 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 16:02:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 2d	-	oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 załącznik nr 2d - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
  (18.39 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 16:01:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 3a	-	oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. załącznik nr 3a - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.
  (18.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 16:01:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 3b	-	oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. załącznik nr 3b - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.
  (18.49 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 16:01:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 3c		-	oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. załącznik nr 3c - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.
  (18.55 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 16:00:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 3d	-	oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. załącznik nr 3d - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.
  (18.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:59:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 4		-	wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów ? jeżeli 				dotyczy ? dla zadania 1, zadania 2, zadania 3 i zadania 4; załącznik nr 4 - wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów ? jeżeli dotyczy ? dla zadania 1, zadania 2, zadania 3 i zadania 4;
  (20.07 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:59:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 5a	-	informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia załącznik nr 5a - informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia
  (17.1 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:59:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 5b	-	informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia załącznik nr 5b - informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia
  (17.11 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:58:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 5c		-	informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia załącznik nr 5c - informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia
  (17.18 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:58:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 5d	-	informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia załącznik nr 5d - informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia
  (17.1 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:58:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 7a 	- 	lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 7a - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
  (17.9 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:57:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 7b 	- 	lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 7b - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
  (17.87 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:56:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 7c 	- 	lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 7c - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
  (17.9 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:56:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 7d 	- 	lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 7d - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
  (17.9 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:55:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 8a	-	wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 					ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich 				wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 					których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 						określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 					szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z 					przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone ? dla zadania 1; załącznik nr 8a - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone ? dla zadania 1;
  (16.02 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:55:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 8b	-	wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 					ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich 				wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 					których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 						określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 					szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z 					przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone ? dla zadania 2; załącznik nr 8b - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone ? dla zadania 2;
  (16.03 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:54:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 8c		-	wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 					ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich 				wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 					których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 						określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 					szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z 					przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone ? dla zadania 3; załącznik nr 8c - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone ? dla zadania 3;
  (16.07 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:54:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 8d	-	wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 					ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich 				wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 					których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 						określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 					szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z 					przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone ? dla zadania 4; załącznik nr 8d - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone ? dla zadania 4;
  (16.03 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:54:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - załącznik nr 11 cz. 1 	-	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót? dla zadania 1; załącznik nr 11 cz. 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót? dla zadania 1;
  (1.72 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:53:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - załącznik nr 11 cz. 2 	-	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót? dla zadania 2; załącznik nr 11 cz. 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót? dla zadania 2;
  (1.85 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:52:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - załącznik nr 11 cz. 3 	-	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót? dla zadania 3 i 4; załącznik nr 11 cz. 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót? dla zadania 3 i 4;
  (2.02 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:52:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - załącznik nr 12 cz. 1	-	przedmiar robót- dla zadania 1; załącznik nr 12 cz. 1 - przedmiar robót- dla zadania 1;
  (221.9 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:51:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - załącznik nr 12 cz. 2	-	przedmiar robót- dla zadania 1; załącznik nr 12 cz. 2 - przedmiar robót- dla zadania 1;
  (232.1 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:51:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - załącznik nr 12 cz. 3	-	przedmiar robót- dla zadania 2; załącznik nr 12 cz. 3 - przedmiar robót- dla zadania 2;
  (231.21 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:50:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - załącznik nr 12 cz. 4	-	przedmiar robót- dla zadania 2; załącznik nr 12 cz. 4 - przedmiar robót- dla zadania 2;
  (223.36 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:49:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - załącznik nr 12 cz. 5	-	przedmiar robót- dla zadania 3; załącznik nr 12 cz. 5 - przedmiar robót- dla zadania 3;
  (232.63 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:49:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - załącznik nr 12 cz. 6	-	przedmiar robót- dla zadania 4; załącznik nr 12 cz. 6 - przedmiar robót- dla zadania 4;
  (223.13 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:48:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - załącznik nr 13	-	szkic lokalizacyjny- dla zadania 1, 2, 3 i 4; załącznik nr 13 - szkic lokalizacyjny- dla zadania 1, 2, 3 i 4;
  (2.39 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:47:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - załącznik nr 14	-	zagospodarowanie terenu- dla zadania 1, 2, 3 i 4 załącznik nr 14 - zagospodarowanie terenu- dla zadania 1, 2, 3 i 4
  (364.24 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-10-18 15:47:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
 •  
   
  liczba odwiedzin: 4039453

  Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

  Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

  X