☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
 • plik pdf - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  (292.45 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-11-28 16:04:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
  (2.92 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-09-28 15:49:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  (25.03 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-09-25 14:16:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - zmiana terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert zmiana terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert
  (195.82 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-09-25 14:16:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu
  (742.42 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-09-19 21:49:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - SIWZ SIWZ
  (38.02 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-09-19 21:49:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 1 - formularz oferty załącznik nr 1 - formularz oferty
  (18.18 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-09-19 21:48:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 				ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w 	postępowaniu załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
  (17.7 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-09-19 21:48:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 				ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
  (17.84 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-09-19 21:47:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 3A - wykaz instalacji, do których będą przekazywane odpady komunalne odebrane   od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach załącznik nr 3A - wykaz instalacji, do których będą przekazywane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (17.69 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-09-19 21:46:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 4 - wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów załącznik nr 4 - wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów
  (20.51 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-09-19 21:46:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 5	- informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia 				podwykonawcom składana na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy 				pzp załącznik nr 5 - informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy pzp
  (16.17 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-09-19 21:45:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 7 - ista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 				w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 				konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. 				zm.), albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy 				kapitałowej załącznik nr 7 - ista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
  (16.8 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-09-19 21:45:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik - załącznik nr 8 - wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy załącznik nr 8 - wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
  (22.32 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-09-19 21:44:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - załącznik nr 9 - wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w 				celu realizacji zamówienia załącznik nr 9 - wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia
  (16.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Lilianna Milewska
  (2017-09-19 21:43:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 •  
   
  liczba odwiedzin: 4039475

  Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

  Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

  X