☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
 • plik pdf - Zawiadomienie o unieważnieniu Zawiadomienie o unieważnieniu
  (259.68 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-06-29 23:23:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. \ protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. \"Roboty budowlane w mieście Zakroczym polegające na remoncie:- chodnika na dz. ew. nr 18/16 obręb 0008 01-08;- chodnika na dz. ew. nr 31/29 obręb 0008 01-08;- chodnika na dz. ew. nr 31/24, 31/33 obręb 0008 01-08;- nawierzchni brukowych na dz. ew. nr 18/17, 18/19, 18/20 obręb 0008 01-08;- nawierzchni brukowych na dz. ew. nr 41/10 obręb 0003 01-03;- nawierzchni brukowych na dz. ew. nr 11 obręb 0005 01-05\"
  (2.98 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2017-06-27 10:50:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
  (603.49 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 18:44:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - SIWZ SIWZ
  (34.94 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 18:52:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Załącznik nr 1 - formularz oferty Załącznik nr 1 - formularz oferty
  (21.38 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 18:53:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
  (16.49 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 18:53:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
  (16.71 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 18:54:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów - jeżeli dotyczy Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów - jeżeli dotyczy
  (18.72 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 18:54:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 18:57:34)
 • plik docx - Załącznik nr 5 - informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy pzp - jeżeli dotyczy Załącznik nr 5 - informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy pzp - jeżeli dotyczy
  (15.9 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 18:54:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 18:57:04)
 • plik docx - Załącznik nr 7 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.), albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej Załącznik nr 7 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.), albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
  (16.81 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 18:56:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Załącznik nr 8 - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone Załącznik nr 8 - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone
  (15.28 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 18:58:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Załącznik nr 9 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik nr 9 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  (14.78 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 18:59:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Załącznik nr 10 - oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy Załącznik nr 10 - oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy
  (13.73 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 18:59:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Załącznik nr 11 cz. 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 11 cz. 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
  (1.72 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 19:01:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 19:01:31)
 • plik pdf - Załącznik nr 11 cz. 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 11 cz. 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
  (1.73 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 19:01:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Załącznik nr 12 cz. 1 - Przedmiar robót Załącznik nr 12 cz. 1 - Przedmiar robót
  (222.27 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 19:02:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Załącznik nr 12 cz. 2 - Przedmiar robót Załącznik nr 12 cz. 2 - Przedmiar robót
  (223.76 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 19:02:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Załącznik nr 12 cz. 3 - Przedmiar robót Załącznik nr 12 cz. 3 - Przedmiar robót
  (231.21 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 19:02:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Załącznik nr 12 cz. 4 - Przedmiar robót Załącznik nr 12 cz. 4 - Przedmiar robót
  (232.05 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 19:03:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Załącznik nr 12 cz. 5 - Przedmiar robót Załącznik nr 12 cz. 5 - Przedmiar robót
  (233.27 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 19:03:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Załącznik nr 12 cz. 6 - Przedmiar robót Załącznik nr 12 cz. 6 - Przedmiar robót
  (230.99 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 19:03:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Załącznik nr 13 cz. 1 - Szkic lokalizacyjny Załącznik nr 13 cz. 1 - Szkic lokalizacyjny
  (976.44 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 19:05:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Załącznik nr 13 cz. 2 - Szkic lokalizacyjny Załącznik nr 13 cz. 2 - Szkic lokalizacyjny
  (2.37 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2017-06-08 19:05:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 •  
   
  liczba odwiedzin: 4039455

  Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

  Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

  X