☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Sobota 08.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/111/2015 w sprawie przyjęcia \ Uchwała Nr XXIII/111/2015 w sprawie przyjęcia \"Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Zakroczym na 2016 rok\".
  (616.46 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2016-01-05 15:58:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/110/2015 Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Nr XXIII/110/2015 Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  (86.68 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2016-01-05 15:58:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/109/2015 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Uchwała Nr XXIII/109/2015 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
  (102.04 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2016-01-05 15:57:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/108/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok. Uchwała Nr XXIII/108/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok.
  (1.92 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2016-01-05 15:57:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/107/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XXIII/107/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym.
  (1.94 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2016-01-05 15:57:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/106/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok. Uchwała Nr XXIII/106/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok.
  (2.13 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2016-01-05 15:57:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/105/2015 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwała Nr XXIII/105/2015 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  (3.82 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2016-01-05 15:57:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XXII/104/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie rozpoznania skargi Pani Emilii Szeląg z dnia 18 sierpnia 2015r. na Burmistrza Gminy Zakroczym Uchwała nr XXII/104/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie rozpoznania skargi Pani Emilii Szeląg z dnia 18 sierpnia 2015r. na Burmistrza Gminy Zakroczym
  (115.4 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-12-01 16:24:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XXII/103/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Gminie Zakroczym powyżej 1000 zł Uchwała nr XXII/103/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Gminie Zakroczym powyżej 1000 zł
  (131.25 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-12-01 16:24:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XXII/102/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie wyrażenia zgodyn na przystąpienie do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu Uchwała nr XXII/102/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie wyrażenia zgodyn na przystąpienie do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu
  (1.14 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-12-01 16:24:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XXII/101/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Uchwała nr XXII/101/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  (557.71 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-12-01 16:18:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XXII/100/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/138/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. zmieniającej uchwałę Nr IX/55/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za działki będące w zasobie gruntów Uchwała nr XXII/100/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/138/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. zmieniającej uchwałę Nr IX/55/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za działki będące w zasobie gruntów
  (76.12 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-12-01 16:18:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Kamil Krajewski
  (2015-12-11 13:13:26)
 • plik pdf - Uchwała nr XXII/99/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za działki będące w zasobie gruntów Uchwała nr XXII/99/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za działki będące w zasobie gruntów
  (75.91 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-12-01 16:18:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XXII/98/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Uchwała nr XXII/98/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  (1.9 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-12-01 16:18:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XXII/97/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie opłaty targowej Uchwała nr XXII/97/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie opłaty targowej
  (89.22 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-12-01 16:18:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XXII/96/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok Uchwała nr XXII/96/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
  (101.91 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-12-01 16:13:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XXII/95/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie stawek podatku od środków transportowych Uchwała nr XXII/95/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie stawek podatku od środków transportowych
  (340.46 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-12-01 16:13:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XXII/94/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu zyta do celów wymiaru podatku rolnego Uchwała nr XXII/94/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu zyta do celów wymiaru podatku rolnego
  (45.97 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-12-01 16:13:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XXII/93/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015 Uchwała nr XXII/93/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015
  (1.51 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-12-01 16:13:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XXII/92/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwała nr XXII/92/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  (2.29 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-12-01 16:13:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XXI/91/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zakroczym do konsorcjum oraz wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. \ Uchwała nr XXI/91/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zakroczym do konsorcjum oraz wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. \"e-usługi między Wisłą a Kampinosem\"
  (5.04 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2015-11-06 10:21:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/90/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie odmowy przeprowadzenia ponownych wyborów na sołtysa oraz do rady sołeckiej we wsi Smoszewo Uchwała Nr XX/90/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie odmowy przeprowadzenia ponownych wyborów na sołtysa oraz do rady sołeckiej we wsi Smoszewo
  (1.63 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-10-16 09:50:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/89/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku ze skargą Pani Emilii Szeląg z dnia 18 sierpnia 2015r. na Burmistrza Gminy Zakroczym Uchwała Nr XX/89/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku ze skargą Pani Emilii Szeląg z dnia 18 sierpnia 2015r. na Burmistrza Gminy Zakroczym
  (165.67 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-10-16 09:50:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/88/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie wyboru ławników Uchwała Nr XX/88/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie wyboru ławników
  (617.16 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-10-16 09:50:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/87/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie wyboru ławników Uchwała Nr XX/87/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie wyboru ławników
  (621.39 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-10-16 09:50:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/86/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników Uchwała Nr XX/86/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników
  (151.63 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-10-16 09:47:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/85/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych Uchwała Nr XX/85/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych
  (2.08 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-10-16 09:47:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/84/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/66/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali Uchwała Nr XX/84/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/66/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali
  (646.99 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-10-16 09:47:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/83/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/76/2015 Rady Gminy Zakrczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uchwała Nr XX/83/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/76/2015 Rady Gminy Zakrczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  (145.68 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-10-16 09:47:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/82/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uchwała Nr XX/82/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  (162.75 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-10-16 09:44:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/81/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie, rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Gminie Zakroczym powyżej 1000 zł Uchwała Nr XX/81/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie, rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Gminie Zakroczym powyżej 1000 zł
  (776.47 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-10-16 09:44:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/80/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015 Uchwała Nr XX/80/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015
  (4.38 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-10-16 09:44:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/79/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwała Nr XX/79/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  (5.76 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-10-16 09:44:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XX/78/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie sprostowania numeracji uchwał podjętych w dniu 18 września 2015r. Uchwała nr XX/78/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie sprostowania numeracji uchwał podjętych w dniu 18 września 2015r.
  (145.42 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-10-22 10:33:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XVIII/76/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 11 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia odwołania i wyborów Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zakroczym Uchwała nr XVIII/76/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 11 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia odwołania i wyborów Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zakroczym
  (473.24 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2015-09-25 16:03:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XVII/75/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakroczym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Uchwała nr XVII/75/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakroczym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  (677.93 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-08-27 12:49:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XVII/74/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Zakroczym Uchwała nr XVII/74/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Zakroczym
  (334.27 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-08-27 12:47:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XVII/73/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników Uchwała nr XVII/73/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników
  (404.49 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-08-27 12:47:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XVII/72/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015 Uchwała nr XVII/72/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015
  (10.74 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-08-27 12:47:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XVII/71/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwała nr XVII/71/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  (9.53 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-08-27 12:47:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/70/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Gminie Zakroczym powyżej 1.000 zł Uchwała Nr XVI/70/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Gminie Zakroczym powyżej 1.000 zł
  (232.97 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-24 15:56:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/69/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach lub placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakroczym oraz ustalenia liczby wicedyrektorów Uchwała Nr XVI/69/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach lub placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakroczym oraz ustalenia liczby wicedyrektorów
  (397.3 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-24 15:56:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/68/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym Uchwała Nr XVI/68/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
  (1.21 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-24 15:56:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/67/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uchwała Nr XVI/67/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  (116.6 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-24 15:56:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/66/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali Uchwała Nr XVI/66/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali
  (271.66 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-24 15:48:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/65/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Uchwała Nr XVI/65/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  (384 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-24 15:48:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/64/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015r. Uchwała Nr XVI/64/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015r.
  (3.06 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-24 15:48:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/63/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwała Nr XVI/63/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  (3.18 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-24 15:48:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XV/62/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z wyborami na sołtysa oraz do rady sołeckiej we wsi Smoszewo z dnia 14 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr XV/62/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z wyborami na sołtysa oraz do rady sołeckiej we wsi Smoszewo z dnia 14 kwietnia 2015 r.
  (1.01 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2015-07-13 14:19:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XV/61/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie podjęcia stanowiska przez Radę Gminy Zakroczym dotyczącego ustalenia miejsca zamieszkania radnych Olgi Brylińskiej i Marcina Folmana Uchwała Nr XV/61/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie podjęcia stanowiska przez Radę Gminy Zakroczym dotyczącego ustalenia miejsca zamieszkania radnych Olgi Brylińskiej i Marcina Folmana
  (1.87 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Klaudia Tomczyk
  (2015-07-13 14:17:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakroczym obejmującego fragmenty miejscowości Janowo, Trębki Nowe Uchwała Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakroczym obejmującego fragmenty miejscowości Janowo, Trębki Nowe
  (688.59 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-06 11:45:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/59/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie, rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Gminie Zakroczym powyżej 1000 zł oraz umorzenie odsetek od niewypłaconej należności Uchwała Nr XIV/59/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie, rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Gminie Zakroczym powyżej 1000 zł oraz umorzenie odsetek od niewypłaconej należności
  (711.27 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-06 11:45:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/58/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/221/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie \ Uchwała Nr XIV/58/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/221/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie \"Rocznego Programu współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.\"
  (173.75 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-06 11:43:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/57/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym Uchwała Nr XIV/57/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym
  (1.14 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-06 11:43:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/56/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Uchwała Nr XIV/56/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
  (132.48 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-06 11:43:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/55/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015 Uchwała Nr XIV/55/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015
  (7.74 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-06 11:43:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/54/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwała Nr XIV/54/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  (3.32 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-06 11:38:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/53/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu Uchwała Nr XIV/53/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu
  (96.77 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-06 11:38:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/52/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Zakroczym absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Uchwała Nr XIV/52/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Zakroczym absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
  (104.8 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-06 11:38:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/51/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Uchwała Nr XIV/51/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
  (90.52 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-07-06 11:38:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/50/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia postępowania naprawczego Gminy Zakroczym Uchwała Nr XIII/50/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia postępowania naprawczego Gminy Zakroczym
  (3.22 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-10 16:34:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/49/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie wystąpienia Gminy Zakroczym ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Uchwała Nr XIII/49/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie wystąpienia Gminy Zakroczym ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju
  (45 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-10 16:32:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/48/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zakroczym Nr XVII/110/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa Uchwała Nr XIII/48/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zakroczym Nr XVII/110/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
  (57.38 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-10 16:32:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/47/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Zakroczym Uchwała Nr XIII/47/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Zakroczym
  (2.53 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-10 16:32:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/46/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym Uchwała Nr XIII/46/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym
  (57.38 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-10 16:31:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-30 09:36:17)
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/45/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym Uchwała Nr XIII/45/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym
  (96.85 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-10 16:27:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/44/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakroczym Uchwała Nr XIII/44/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakroczym
  (48.62 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-10 16:27:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/43/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu ilościowego Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XIII/43/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu ilościowego Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym.
  (50.97 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-10 16:27:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/42/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym Uchwała Nr XIII/42/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym
  (107.36 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-10 16:27:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XII/41/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zakroczym Uchwała Nr XII/41/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zakroczym
  (151.72 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-03 12:03:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XII/40/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2015r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zakroczym Uchwała Nr XII/40/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2015r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zakroczym
  (146.78 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-03 12:03:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XII/39/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zakroczym Uchwała Nr XII/39/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zakroczym
  (62.71 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-03 12:03:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XII/38/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Gminie Zakroczym powyżej 1000 zł oraz umorzenie odsetek od niewypłaconej należności Uchwała Nr XII/38/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Gminie Zakroczym powyżej 1000 zł oraz umorzenie odsetek od niewypłaconej należności
  (685.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-03 12:03:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XII/37/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zobowiązania radnych Gminy Zakroczym do złożenia oświadczenia o miejscu zamieszkania w dniu wyborów do Rady Gminy Zakroczym na kadencję 2014-2018 Uchwała Nr XII/37/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zobowiązania radnych Gminy Zakroczym do złożenia oświadczenia o miejscu zamieszkania w dniu wyborów do Rady Gminy Zakroczym na kadencję 2014-2018
  (254.04 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-03 12:03:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XII/36/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015r. uchylająca Uchwałę Nr XXIX/192/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2015r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2015r. znak LEX.I.40.142.2015.JJ Uchwała Nr XII/36/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015r. uchylająca Uchwałę Nr XXIX/192/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2015r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2015r. znak LEX.I.40.142.2015.JJ
  (176.52 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-06-03 12:03:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XI/35/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015r. uchylająca Uchwałę Nr XXIX/192/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku Uchwała Nr XI/35/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015r. uchylająca Uchwałę Nr XXIX/192/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
  (85.79 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-05-12 16:48:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XI/34/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 Uchwała Nr XI/34/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020
  (1.06 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-05-12 16:48:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XI/33/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Uchwała Nr XI/33/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  (100.61 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-05-12 16:48:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XI/32/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu Uchwała Nr XI/32/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
  (825.29 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-05-12 16:48:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr IX/31/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym w 2015 roku Uchwała Nr IX/31/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym w 2015 roku
  (238.24 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-03-18 15:36:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr IX/30/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakroczym do dnia 14 kwietnia 2016r. Uchwała Nr IX/30/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakroczym do dnia 14 kwietnia 2016r.
  (49.84 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-03-18 15:36:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr IX/29/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wyborów do organów samorządu sołectw na terenie Gminy Zakroczym Uchwała Nr IX/29/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wyborów do organów samorządu sołectw na terenie Gminy Zakroczym
  (47.02 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-03-18 15:36:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr IX/28/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia obchodów Dni Zakroczymia Uchwała Nr IX/28/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia obchodów Dni Zakroczymia
  (38.69 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-03-18 15:32:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr IX/27/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015 Uchwała Nr IX/27/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015
  (1.62 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-03-18 15:32:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr IX/26/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwała Nr IX/26/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  (1.94 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-03-18 15:32:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/25/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury : Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu Uchwała Nr VIII/25/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury : Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu
  (278.95 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-03-13 15:26:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/24/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Zakroczym do składu Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Nr VIII/24/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Zakroczym do składu Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
  (151.56 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-03-04 14:11:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr VII/23/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 46/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. - w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu Gminy Zakroczym i ustalenia tekstu jednolitego. Uchwała Nr VII/23/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 46/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. - w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu Gminy Zakroczym i ustalenia tekstu jednolitego.
  (1.92 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-02-06 11:53:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr VII/22/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy i logo Gminnemu Przedszolu Publicznemu w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 25 Uchwała Nr VII/22/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy i logo Gminnemu Przedszolu Publicznemu w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 25
  (368.07 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-02-06 11:53:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr VII/21/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu Uchwała Nr VII/21/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
  (472.67 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-02-06 11:53:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr VII/20/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Uchwała Nr VII/20/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  (346.91 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-02-06 11:48:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr VII/19/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie trybu i zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającyn Gminie Zakroczym i jej jednostkom podległym Uchwała Nr VII/19/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie trybu i zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającyn Gminie Zakroczym i jej jednostkom podległym
  (1.01 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-02-06 11:48:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr VII/18/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zakroczym Uchwała Nr VII/18/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zakroczym
  (382.59 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-02-06 11:48:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr VI/17/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Zakroczym na 2015 rok Uchwała Nr VI/17/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Zakroczym na 2015 rok
  (2.06 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-01-20 16:52:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr VI/16/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia \ Uchwała Nr VI/16/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia \"Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Zakroczym na 2015 rok
  (4.65 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2015-01-20 16:52:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 •  
   
  liczba odwiedzin: 4034593

  Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

  Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

  X