☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Poniedziałek 10.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVI/187/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Zakroczym na lata 2013-2032 Uchwała Nr XXVI/187/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Zakroczym na lata 2013-2032
  (3.29 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2014-01-03 14:38:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/180/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uchwała Nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/180/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  (51.93 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2014-01-03 14:36:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVI/185/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2014 rok w Gminie Zakroczym Uchwała Nr XXVI/185/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2014 rok w Gminie Zakroczym
  (510.72 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2014-01-03 14:36:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Zakroczym na 2014r. Uchwała Nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Zakroczym na 2014r.
  (206.35 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2014-01-03 14:36:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Budżetowa Gminy Zakroczym na rok 2014 Nr XXVI/183/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Zakroczym na rok 2014 Nr XXVI/183/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r.
  (4.4 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2014-01-03 14:31:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVI/182/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym Uchwała Nr XXVI/182/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
  (1.83 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2014-01-03 14:25:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXVI/181/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013 Uchwała Nr XXVI/181/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013
  (1.34 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2014-01-03 14:25:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXV/180/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Uchwała Nr XXV/180/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  (1.22 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-11-13 13:40:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Kamil Krajewski
  (2013-11-13 13:44:34)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXV/179/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność oraz posiadanie Gminy Uchwała Nr XXV/179/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność oraz posiadanie Gminy
  (153.81 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-11-13 13:38:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego Uchwała Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego
  (157.03 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-11-13 13:38:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXV/177/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2013 Uchwała Nr XXV/177/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2013
  (278.8 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-11-13 13:38:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXV/176/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013 Uchwała Nr XXV/176/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013
  (3.13 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-11-13 13:29:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXV/175/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym Uchwała Nr XXV/175/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
  (6.09 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-11-13 13:29:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/159/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. - w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Zakroczym - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu Uchwała Nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/159/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. - w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Zakroczym - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu
  (216.24 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-10-03 12:51:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową przejazdu i przechodu nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Uchwała Nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową przejazdu i przechodu nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
  (575.6 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-10-03 12:49:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIV/172/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013 Uchwała Nr XXIV/172/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013
  (2.73 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-10-03 12:49:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIV/171/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym Uchwała Nr XXIV/171/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
  (2.69 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-10-03 12:48:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/170/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym Uchwała Nr XXIII/170/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym
  (362.16 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-24 14:46:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym Uchwała Nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym
  (352.93 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-24 14:45:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/168/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym Uchwała Nr XXIII/168/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym
  (353.56 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-24 14:44:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym Uchwała Nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym
  (362.76 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-24 14:44:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/166/2013 Rady Gminy ZakUchwała Nr XXIII/165/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym Uchwała Nr XXIII/166/2013 Rady Gminy ZakUchwała Nr XXIII/165/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym
  (356.98 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-24 14:44:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/165/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym Uchwała Nr XXIII/165/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym
  (339.15 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-24 14:32:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/164/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. uchylająca Uchwałę nr XXIII/150/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej obejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych Uchwała Nr XXIII/164/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. uchylająca Uchwałę nr XXIII/150/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej obejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych
  (146 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-24 14:32:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zakroczym Uchwała Nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zakroczym
  (585.24 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-24 14:32:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXII/162/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. - w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakroczym Uchwała Nr XXII/162/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. - w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakroczym
  (87.34 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-03 15:47:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXII/161/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uchwała Nr XXII/161/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  (64.68 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-03 15:43:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXII/160/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uchwała Nr XXII/160/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  (116.03 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-03 15:43:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXII/159/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Zakroczym - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu. Uchwała Nr XXII/159/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Zakroczym - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu.
  (188.79 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-03 15:40:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXII/158/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym w 2013 roku. Uchwała Nr XXII/158/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym w 2013 roku.
  (393.38 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-03 15:40:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXII/157/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. uchylająca Uchwałę Nr XXIII/146/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia cen za wywóz nieczystości stałych i płynnych z mieszkaniowych zasobów komunalnych. Uchwała Nr XXII/157/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. uchylająca Uchwałę Nr XXIII/146/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia cen za wywóz nieczystości stałych i płynnych z mieszkaniowych zasobów komunalnych.
  (280.99 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-03 15:32:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXII/156/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uchwała Nr XXII/156/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  (290.62 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-03 15:32:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXII/155/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Zakroczym Uchwała Nr XXII/155/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Zakroczym
  (3.16 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-03 15:27:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXII/154/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Gminy Zakroczym d/s Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Uchwała Nr XXII/154/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Gminy Zakroczym d/s Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
  (268.14 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-03 15:16:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXII/153/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012 r. - w sprawie opłaty targowej Uchwała Nr XXII/153/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012 r. - w sprawie opłaty targowej
  (355.19 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-03 15:16:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXII/152/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013 Uchwała Nr XXII/152/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013
  (3.3 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-03 15:05:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXII/151/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym Uchwała Nr XXII/151/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
  (4.91 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-03 15:01:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXII/150/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok Uchwała Nr XXII/150/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok
  (290.46 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-03 14:52:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXII/149/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Uchwała Nr XXII/149/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
  (263.11 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kamil Krajewski
  (2013-07-03 14:52:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXI/148/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/XV/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 grudnia 2003r. - w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej. Uchwała Nr XXI/148/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/XV/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 grudnia 2003r. - w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej.
  (44.85 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-22 13:36:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXI/147/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013. Uchwała Nr XXI/147/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013.
  (2.9 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-22 13:35:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXI/146/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XXI/146/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym.
  (3.18 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-22 13:34:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXI/145/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/135/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013. Uchwała Nr XXI/145/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/135/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013.
  (33.59 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-22 13:32:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XXI/144/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/134/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XXI/144/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/134/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym.
  (35.99 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-22 13:31:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/143/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. Uchwała Nr XX/143/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
  (37.54 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-04 12:37:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/142/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. Akt o utworzeniu Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu. Uchwała Nr XX/142/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. Akt o utworzeniu Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu.
  (737.69 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-04 12:36:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/141/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zakroczymiu. Uchwała Nr XX/141/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zakroczymiu.
  (257.52 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-04 12:34:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/140/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. Akt o utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu. Uchwała Nr XX/140/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. Akt o utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu.
  (52.3 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-04 12:33:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/139/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe odprowadzenie ścieków. Uchwała Nr XX/139/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe odprowadzenie ścieków.
  (67.03 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-04 12:33:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/138/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za działkę będące w zasobie gruntów. Uchwała Nr XX/138/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za działkę będące w zasobie gruntów.
  (46.2 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-04 12:32:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/137/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy. Uchwała Nr XX/137/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy.
  (39.28 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-04 12:31:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/136/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XX/136/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakroczym.
  (801.14 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-04 12:30:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/135/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013. Uchwała Nr XX/135/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013.
  (2.18 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-04 12:25:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XX/134/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XX/134/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym.
  (1.8 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-04-04 12:23:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIX/133/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013. Uchwała Nr XIX/133/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013.
  (1.06 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-02-04 11:56:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 •  
   
  liczba odwiedzin: 4037914

  Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

  Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

  X