☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Poniedziałek 10.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Zakroczym na 2013r. Uchwała Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Zakroczym na 2013r.
  (632.95 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 14:38:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
  (301.17 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 14:38:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  (570.52 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 14:37:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  (363.98 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 14:37:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakroczym.
  (1.33 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 14:36:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty. Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
  (751.56 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 14:35:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakroczym.
  (1.63 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 14:34:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Uchwała Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Zakroczym w 2013r.".
  (1.48 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 14:32:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-07 08:37:49)
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Zakroczym w skład Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Zakroczym w skład Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.
  (150.97 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 14:31:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Gminy Zakroczym ze składu Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Gminy Zakroczym ze składu Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.
  (167.75 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 14:31:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali. Uchwała Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.
  (166.76 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 14:30:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Budżetowa Gminy Zakroczym na rok 2013 Nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Zakroczym na rok 2013 Nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r.
  (4.57 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 14:30:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym.
  (1.55 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 14:26:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2012. Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2012.
  (11.96 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 13:49:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012-2022. Uchwała Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012-2022.
  (5.61 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 13:45:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2013-01-04 13:49:56)
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy. Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy.
  (68.6 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-12-03 15:21:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego. Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
  (109.47 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-12-03 15:21:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakroczym na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakroczym na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  (148.86 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-11-29 13:12:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakroczym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakroczym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  (151.65 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-11-29 13:11:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
  (552.16 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-12-03 15:20:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu. Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu.
  (38.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-12-03 15:20:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. - w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia opłat za wydawane posiłki. Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. - w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia opłat za wydawane posiłki.
  (37.25 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-12-03 15:19:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
  (428.64 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-12-14 11:57:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  (1000.82 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-12-03 15:18:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej. Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.
  (70.75 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-12-03 15:18:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
  (80.35 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-12-03 15:17:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
  (435.73 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-12-03 15:17:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
  (56.29 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-12-03 15:16:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2012. Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2012.
  (1.72 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-12-03 15:16:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy do składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia na okres kadencji 2013 - 2016. Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy do składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia na okres kadencji 2013 - 2016.
  (40.33 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-10-02 09:27:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia opłat za wydawane posiłki. Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia opłat za wydawane posiłki.
  (67.54 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-10-02 09:27:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym. Uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym.
  (94.39 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-10-02 09:26:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/100/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/174/2009r. Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej w Gminie Zakroczym za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zakroczym. Uchwała Nr XVI/100/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/174/2009r. Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej w Gminie Zakroczym za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zakroczym.
  (158.12 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-10-02 09:25:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2012. Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2012.
  (184.14 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-10-02 09:24:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2012. Uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2012.
  (1.56 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-10-02 09:23:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012 - 2022. Uchwała Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012 - 2022.
  (1.33 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-10-02 09:22:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1 Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
  (99.36 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-06-29 11:52:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XV/95/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2012. Uchwała Nr XV/95/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2012.
  (3.2 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-06-29 11:51:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XV/94/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012 - 2022. Uchwała Nr XV/94/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012 - 2022.
  (3.07 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-06-29 11:47:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/93/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Zakroczym. Uchwała Nr XIV/93/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Zakroczym.
  (3.4 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-06-04 13:15:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/92/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 196/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uchwała Nr XIV/92/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 196/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  (97.78 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-06-04 12:35:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia Uchwała Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym".
  (299.97 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-06-04 12:33:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/90/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową przejazdu i przechodu nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Uchwała Nr XIV/90/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową przejazdu i przechodu nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
  (207.53 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-06-04 12:33:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok. Uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.
  (82.25 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-06-04 12:32:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. Uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
  (68.14 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-06-04 12:31:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2012. Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2012.
  (2.13 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-06-04 12:30:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/86/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012 - 2022. Uchwała Nr XIV/86/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012 - 2022.
  (2.52 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-06-04 12:29:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/85/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała Nr XIII/85/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  (238.51 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-03-26 09:48:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/84/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy nieruchomości stanowiącej własność Wspólnoty wsi Janowo. Uchwała Nr XIII/84/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy nieruchomości stanowiącej własność Wspólnoty wsi Janowo.
  (167.36 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-03-26 09:47:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/83/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Uchwała Nr XIII/83/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
  (426.59 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-03-26 09:47:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/82/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku. Uchwała Nr XIII/82/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
  (142.61 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-03-26 09:46:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/81/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2012. Uchwała Nr XIII/81/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2012.
  (5.08 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-03-26 09:45:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/80/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012 - 2021. Uchwała Nr XIII/80/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012 - 2021.
  (3.3 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-03-26 09:42:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XII/79/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie zaopiniowania Projektu Planu Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, na lata 2012 - 2031. Uchwała Nr XII/79/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie zaopiniowania Projektu Planu Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, na lata 2012 - 2031.
  (241.25 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Edyta Wygrys
  (2012-01-23 08:53:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Wygrys
  (2012-02-06 13:05:50)
 •  
   
  liczba odwiedzin: 4037964

  Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

  Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

  X