☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Piątek 14.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zakroczym na lata 2011-214 z perspektywą na lata 2015-2018 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zakroczym na lata 2011-214 z perspektywą na lata 2015-2018 wraz z prognozami - konsultacje społeczne

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM
z dnia 26.05.2011r.
 
 
Na podstawie art. 54 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń:
1. Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zakroczym na lata 2011-214 z perspektywą na lata 2015-2018 (kliknij by przeczytać)
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (kliknij by przeczytać).
2. Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zakroczym na lata 2011-214 z perspektywą na lata 2015-2018 (kliknij by przeczytać)
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (kliknij by przeczytać).
Zgodnie z art. 39 cytowanej wyżej ustawy:
1.      Zawiadamiam o:
a.       możliwości zapoznania się z w/w projektami wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla w/w projektów, opiniami, uzgodnieniami organów współdziałających;
b.      możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych;
2.      Dane w powyższej sprawie podane zostały do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Zakroczym, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zakroczym;
3.      Całość dokumentacji w sprawie jest dostępna w pok. Nr 9 Urzędu Gminy Zakroczym przy ul. Warszawskiej 7, w godzinach od 8 °° do 16 °°
4.      Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy Zakroczym przy ul. Warszawskiej 7, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. w terminie od 26.05.2011r. do 16.05.2011r.
5.      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Burmistrz Gminy Zakroczym. 
 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1.      pisemnie na adres Urząd Gminy Zakroczym, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym,
2.      ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu.
3.      drogą elektroniczną na adres: gkios@zakroczym.pl
 
 
Wytworzył:
Małgorzata Melińska
Udostępnił:
Anna Sobczak
(2011-05-26 12:46:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sobczak
(2011-05-26 13:20:04)

 
 
liczba odwiedzin: 4304585

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X